link
 
Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Ignalinos rajono laikraštis "Nauja vaga"

"Nauja vaga" Nr. 92, 2018 m. gruodžio 8 d.


  • Plius - Minus

 

Naiviai maniau, jog patarimas lipti per langą, jei durys uždarytos, tėra lakus posakis. Bet mokytojai tam ir mokytojai, kad savo pavyzdžiu parodytų, kaip tai daroma. Vieni žavisi tokiu pedagogų miklumu, kiti svarsto, gal ir mokiniams bus leista pas direktorių per langus veržtis. Negali nepripažinti - visa Lietuva stebi šią fronto liniją, šalininkų (kaip ir kritikų) turi abi besikaunančios pusės. Vieni kliaujasi patarėjais, kiti – rėmėjais. Valdžios pajėgose – nuostoliai: krito ministrė Jurgita Petrauskienė. Tik va, Premjeras kai užsimojo, tai iš to smagumo (ar neapsižiūrėjimo) vienu kirčiu tris galvas nuskynė. Sakyčiau, valstietiškai pasišvaistė. Bėda, kad kapoja savas galvas. Na, švietimo ministrė apie savo likimą negalėjo nežinoti, o štai aplinkos ministras Kęstutis Navickas ir kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson – kaip po šalto dušo. Prasiveržė emocijos, prisipažinimai, kaip savam darbe jie ne kartą patyrė Premjero spaudimą, vykdė jo nurodymus. Čia, kaip sakoma, ir arkliui aišku, kad valdiškus reikalus tvarkyti valdžios neatsiklausęs gali gal tik koks Mykolas Viškelis...

Ketvirtadienį visi laukė, ką gi šiuo karo klausimu pasakys Prezidentė, grįžusi iš Laplandijos. Ir pasakė. Kad šimtmečio reforma negali virsti šimtmečio chaosu, kad padėtis mokyklose turi būti stabilizuota, ugdymo procesas atnaujintas, pagalba mokytojams atkurta, o eksperimentavimas vaikų ateitimi baigtas. Taškas! Tiesa, mokytojai pirmiau nei jų mokiniai gavo saldainių. Prezidentinių saldainių!

Pažanga valstybėje, vis dėlto, didelė. Gal dar pamenate nepatenkintųjų mitingą prie Seimo, kai Lietuvos piliečiai buvo pavaišinti guminėmis kulkomis? O dabar še – saldainiai, nakvynė ŠMM… Gal laikas eiti į gatves ir kas ketvirtam Lietuvos piliečiui, gyvenančiam prie/ant/už skurdo ribos? Kaip kitaip iš valdžios saldainių gauti?

Saldainiai, regis, baigėsi. Skvernelis leido suprasti, kad, reaguojant į būsimus streikus (sekmadienį vėl rengiamas mitingas), bus imamasi atitinkamų priemonių - sustiprinant visų valstybės objektų apsaugą. Kad tik miegmaišių „kaldrytėmis“ nepakeistų...

Šimtmečio kuriozu, matyt, teks įvardyti Sauliaus Skvernelio įtarimą, kad konservatoriai stengiasi nuversti jų valdžią, nes greičiausiai dirba... Kremliui. Ilgą laiką konservatoriai mėgavosi, visus savo kritikus išvadindami Kremliaus agentais. Pasakė – ir tarsi ant kryžiaus prikalė. O štai dabar – ups! Kas gali paneigti galimybę, kaip sakė profesorius. O ką jo anūkas pasakys? Netruksim išgirsti. Šimtmečio kova tęsiasi.

Vida Žukauskaitė

  • Du jubiliejai Šiūlėnuose

Tai privažiavo, prigužėjo paskutinį lapkričio šeštadienį svetelių į Šiūlėnus! Gal dešimtkart daugiau nei čia esama nuolatinių gyventojų. Giminės ir draugai, aplinkinių kaimų gyventojai atėjo į kaimo kultūros namus švęsti dviejų jubiliejų – Šiūlėnų kaimo 310 gimtadienio ir Šiūlėnų kaimo bendruomenės dešimtmečio.

 

Iškilmės prasidėjo lauke, kur jau iš tolo atvažiuojantiems kelią nurodė naujas medžio baltumu šviečiantis koplytstulpis. Tai – tautodailininko Teofilio Patiejūno dovana savo kraštui. Renginį pradėjusi Šiūlėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Marijona Lukaševičienė savo komentarais vertė susirinkusiųjų žvilgsnius kelti vis aukščiau ir aukščiau – nuo žemės iki pat dangaus. Koplytstulpyje įgudusia drožėjo ranka  subtiliai ir skoningai pavaizduota  kaimo 310-ties metų  istorija: malūnai, laukai, rūpintojėlio poza rymantis žemdirbys, darbui pasirengęs kalvis.

„Džiaugiuosi, kad mūsų mintys su Teofiliu sutapo. Ir štai – rezultatas! – apsupta jaunų, tautiniais rūbais apsirėdžiusių merginų, tautiškai pasipuošusi kalbėjo Marijona Lukaševičienė. –  Šiūlėnai buvo didelis kaimas prie didelio kelio. Čia ne tik vietiniai dirbo žemę, čia susimalti grūdų atvažiuodavo ūkininkai ir iš toliau. Pirkliai sustodavo Šiūlėnuose pailsėti ir pernakvoti, kad kitą dieną galėtų tęsti savo kelionę į didesnius miestus“.

Ji pakvietė garbius svečius – Seimo narį Gintautą Kindurį ir rajono merą Henriką Šiaudinį atidengti koplytstulpį. Nuo jo nurišus geltoną-žalią-raudoną juostelę, koplytstulpį pašventino Naujojo Daugėliškio parapijos klebonas Bernardas Augaitis. Po  ceremonijos jis linkėjo visiems šiūlėniškiams ir svečiams Dievo palaimos.

Marijonos Lukaševičienės pakviesti, visi sugiedojo Tautišką giesmę.

Šventiškai papuoštoje Šiūlėnų kaimo kultūros namų salėje po šokių kolektyvo „Dringelė“, vadovaujamo Nijolės Žygienės,  renginį tęsė trise: Marijona, Snežana ir Gabija. Bendruomenės pirmininkė pasidžiaugė, kad suvažiavo, suėjo pabūti kartu tiek daug žmonių. Juk kaimas, kaip ir dauguma kaimų Lietuvoje, tuštėja, vis daugiau namų randasi užkaltais langais. Vienintelis šiūlėniškis – čia gimęs, augęs, čia ir tebegyvena ir gražiai puoselėja sodybą Edmundas Misiūnas. Kiti įsikūrusieji –atvykėliai iš kitur, vasaromis sugrįžtantys į savo tėvų ar senelių namus, bet Šiūlėnus laikantis savo tėviške.

Snežanos pasiūlymu, tylos minute buvo pagerbti šiemet anapilin išėjusieji bendruomenės nariai. Mažosios Gabijos padeklamuotas eilėraštis kvietė susimąstymui ir džiaugsmui, kad yra žemės kampelis, vadinamas gimtine.

Šiūlėnų kaimo  istoriją pristatė bibliotekininkė Vanda Lazareva. Ji sakė, kad skurdu duomenų apie šį kaimą, tačiau po grūdelį, po kruopelytę surankioti faktai iš Vikipedijos, interneto, spaudos, kitų istorinių šaltinių atkūrė kaimo trijų šimtų metų gyvenimą. Ji įvardijo ir žymius žmones, kilusius iš šio krašto.

Ne mažiau įspūdinga ir šiandieninio kaimo istorija. Kaip sakė Šiūlėnų kaimo bendruomenės pirmininkė Marijona Lukaševičienė, per pastarąjį dešimtmetį nuveikta daug darbų kaimo žmonių labui, rašyti projektai, kuriuos įgyvendinus su Europos Sąjungos ir rajono savivaldybės finansine pagalba pagerėjo kaimo žmonių gyvenimo kokybė, įvairesnis tapo kultūrinis gyvenimas, suremontuoti dar sovietmečiu statyti didžiausi rajone kaimo kultūros namai.

„Svarbiausia, kad esame kartu ir bėdoj, ir džiaugsme, kad atsiranda poreikis susirinkti draugėn, pabūti, pasidžiaugti ir gražiai praleisti laisvalaikį“, - sakė Marijona Lukaševičienė.

Pirmasis Šiūlėnus ir kaimo bendruomenę su jubiliejais pasveikino rajono meras Henrikas Šiaudinis, įteikdamas Padėkos raštą bendruomenės pirmininkei Marijonai Lukoševičienei ir dovaną koplytstulpio autoriui Teofiliui Patiejūnui. Seimo narys Gintautas Kindurys Padėkos raštus įteikė aktyvioms bendruomenės narėms A. Kurkianecienei ir L.Malinauskienei. Deimantė Malikėnaitė europarlamentaro Bronio Ropės vardu dėkojo Marijonai Lukaševičienei už bendruomeniškumo ugdymą, už bendruomenės telkimą svarbiems projektams ir perdavė dovanų bendruomenei.

Bendruomenės narės Valentinos Bukauskienės prisiminimai apie ankstesnį kaimą dvelkė nostalgija... jaunystei. Kaip jauna specialistė atsiųsta dirbti į „Pergalės“ kolūkį, ji tapo traktorininkų brigadininke.

„Bet kokie tai buvo metai! Atidirbę ilgą darbo dieną laukuose, vakare pėstute eidavome repetuoti į kaimą už keturių kilometrų. Nuvarykite dabar jaunimą pėsčiomis padainuoti ar pašokti. O mums nebuvo sunku. Gal kad jauni buvome. Gaila, kad kaime mažėja jaunimo...“ – kalbėjo Valentina Bukauskienė.

Savo eilėraštį, skirtą Šiūlėnams, perskaitė garbaus amžiaus gretimo Viršupio kaimo gyventoja Leonora Malinauskienė.

Daug sveikinimų tądien sulaukė kaimas ir bendruomenė. Beveik  visi kalbėtojai akcentavo didelį bendruomenės pirmininkės Marijonos Lukaševičienės indėlį buriant kaimo žmones, rūpinantis jų gerove ir laisvalaikiu. Dešimtmetę bendruomenę sveikino Naujojo Daugėliškio seniūnas Juozas Paukštė, Ignalinos kredito unijos valdybos pirmininkė Violeta Čeponienė, Rubelninkų ir Gilūtų bendruomenių atstovai  Zigmantas Kajėnas ir Zita Raketienė.

Visiems svečiams buvo įteikti specialūs šiai šventei pagaminti medaliai ir naminės duonos kepaliukai.

„Nieko nebūčiau galėjusi padaryti, jei ne aktyvūs bendruomenės nariai, didžiausi mano pagalbininkai“, - kuklinosi Marijona Lukaševičienė ir į pagalbą įteikti aktyviausiems Padėkos raštus ir po rožės žiedą pasikvietė Seimo narį Gintautą Kindurį.

Buvo pasveikinti ir apdovanoti bendruomenės nariai: Janina Gluchovienė, Magda Švolka, Rimantė Jasiukianecienė, Leonora Malinauskienė, Gintautas Čepulis, Valentina Bukauskienė, Melanija Bukauskienė, Ona Besusparienė, Aldona ir Antanas Kurkianecai, Jonas Lukoševičius, Antanina Baltakienė, Teresė Švolka, Aleksandras Šterceris, Natalija Krinickienė, Stasė Malinauskienė, Vanda Lazareva, Julijonas Zigmantas, Gražina Sukova, Aldona Čepulienė.

Nuotaikingą koncertą švenčiantiems Šiūlėnams dovanojo šokių kolektyvas „Dringelė“ ir moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ iš Didžiasalio. O pasibaigus oficialiajai daliai, šventės dalyviai „prilipo“ prie sienų, kur stenduose buvo sukabintos nuotraukos iš šiūlėniškių gyvenimo prieš dešimtį, dvidešimtį ar daugiau metų. Tik ir girdėjosi: „O prisimeni, kaip mūsų ansamblis koncertavo? O čia į ekskursiją važiavom? O Antano jau nebėra...“

Šventė baigėsi prie didelio vaišių stalo. Tai irgi buvo bendras šiūlėniškių „projektas“.

Laima Miliuvienė

  • Panevėžio ir Utenos apskrityse mokestį už prabangų nekilnojamąjį turtą mokės per pusšimtis gyventojų

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – AVMI) primena, kad gyventojai, turintys vadinamąjį prabangų nekilnojamąjį turtą, kurio vertė viršija 220 tūkst. eurų, turi pateikti nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – NTM) deklaracijas ir sumokėti mokestį už 2018 metus iki šių metų gruodžio 17 dienos.

Panevėžio apskrities VMI atkreipia dėmesį, kad nuo šių metų deklaracija teikiama tik e. būdu per VMI e. deklaravimo sistemą (<span >http://deklaravimas.vmi.lt), pasirinkus formą KIT715. 

Iš viso šiemet NT mokestį Panevėžio ir Utenos apskrityse turi sumokėti 63 gyventojai. Jų deklaruota mokėtina suma – per 17 tūkst. eurų.

Panevėžio AVMI pažymi, kad pakito nekilnojamojo turto, kurio vertė viršija 220 tūkst. eurų, mokesčio skaičiavimo tvarka. Kuomet fizinio asmens turimo NT vertė yra didesnė už:

1) neapmokestinamąjį dydį (220 000 eurų), tačiau neviršija 300 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;

2) 300 000 eurų, tačiau neviršija 500 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;

3) 500 000 eurų ir daugiau, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Nauja NT deklaracijos tvarka aktuali ir tėvams,  auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Anksčiau taikyta 30 proc. lengvata šeimai, o nuo 2018 m. neapmokestinamasis dydis Æ 286 000 EUR taikomas asmeniui.  Atitinkamai pakeista ir mokesčio apskaičiavimo tvarka: jei tokių asmenų turimas NT viršija:

1) neapmokestinamąjį dydį (286 000 eurų), tačiau neviršija 390 000 eurų, taikomas 0,5 procento mokesčio tarifas;

2) 390 000 eurų, tačiau neviršija 650 000 eurų, taikomas 1 procento mokesčio tarifas;

3) 650 000 eurų, taikomas 2 procentų mokesčio tarifas.

Mokesčių administratorius primena, jog NT mokesčiu apmokestinami tokie gyventojams nuosavybės teise priklausantys ar jų įsigyjami gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statiniai (patalpos), žuvininkystės statiniai ir inžineriniai statiniai (arba tokio turto dalys), esantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurie nėra priskirti neapmokestinamajam NT. Nuo šiol prie neapmokestinamo NT nėra priskiriamos kulto apeigų reikmenų gamybai ir laidojimo paslaugų teikimui naudojamos patalpos Æ jos bus apmokestinamos bendrąja tvarka.

Visą reikiamą informaciją apie NT mokestį galima rasti VMI interneto svetainėje <span >www.vmi.lt. Išsamias konsultacijas telefonu 1882 arba +370 5 260 5060 teikia Mokesčių informacijos centro konsultantai. Telefonu teikiamos konsultacijos yra lygiavertės rašytinėms.

Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

  • Priešadventinis vakaras Linkmenyse

Linkmenų kaimo bendruomenė įgyvendino projektą „Bendruomenės materialinės bazės stiprinimas  švietėjiškai ir kultūrinei veiklai“, kuris finansuotas iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 -2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 metais. Įsigyta  garso sistema, kurią sudaro nešiojama kolonėlė, 4 mikrofonai, du stovai ir du  laikikliai.  Organizuojami renginiai  lauke ir kitose erdvėse bus tinkamai įgarsinami.

 

Rudenį, kai laukai nebesipuošia gėlių žiedais, kai auksinį rūbą nusimeta medžiai, kai sutrumpėja dienos, o vakarai tampa tokie ilgi, žmonės pradeda ilgėtis kažko gero, šilto, nuoširdaus...

Artėjant Adventui, visi, kurie norėjo pabūti kartu, susirinko į Linkmenų seniūnijos salę, į pirmąjį įgyvendinto projekto renginį, priešadventinį vakarą. Renginyje buvo pristatyta ir Antano Žilėno knygos  “Parubežys ir parubežiniai“ 2 – oji dalis. Kaip visada susidomėję klausėmės paties rašytojo pasakojimo.

Linkmenų kaimo bibliotekininkė Danutė Daubarienė  pasidžiaugė, kad tai jau ketvirtos knygos pristatymas. Rašytojas   tiek daug prisidėjo prie mūsų krašto istorinės praeities priminimo mums ir ateinančioms kartoms.

Tą vakarą buvo pristatyta ir įspūdinga mūsų kraštiečio, tautodailininko Jono Guigos, paveikslų paroda, kurią pristatė jo krikšto dukra Vilhelmina Rastenienė.

Antroji vakaro dalis  sušildė kiekvieno atėjusio širdį. Į svečius atvykę Rimšės kaimo seklyčios saviveiklininkai dainomis apie meilę Tėvynei, pareigą ją saugoti ir ginti labai prisidėjo prie vakaro piurmosios dalies. Koncertavo ir  Linkmenų meno mėgėjai, ir svečiai iš Rimšės.  Ramunės Prakapavičienės, Rimšės kaimo seklyčios pramogų organizatorės, atliekamos estradinės dainos abejingų nepaliko.

Vakaras buvo įdomus visiems atėjusiems: kurie norėjo dar daugiau istorinių faktų išgirsti ar knygų su paties rašytojo autografu nusipirkti, pasigrožėti paveikslais, paklausyti  dainų, padainuoti kartu, pasišokti, pasilinksminti, su kaimynu pasišnekėti.

Laikas nepastebimai prabėgo, įspūdžių liko ilgam. Ačiū visiems prisidėjusiems  prie renginio organizavimo: Linkmenų kaimo bendruomenei, seniūnijai, bibliotekai,  vietos saviveiklininkams ir ypatingai visiems atvykusiems svečiams bei į renginį atėjusiems žiūrovams.

Marytė Alesionkienė

Linkmenų kaimo seklyčios laisvalaikio organizatorė, 

Jolanta Mačiulienė

Linkmenų kaimo bendruomenės pirmininkė


  • TV programa. Skelbimai. Reklama 
  • Kitus rašinius skaitykite “Naujos vagos” laikraštyje
  • Skelbimai ir reklama priimami
Ateities g. 17, LT-30123 Ignalina
Tel. (8 386) 5 29 83
El. paštas naujavaga@ignet.ltnv.laima@ignet.ltnv.vida@ignet.lt
Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-10 13:35:37
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  

 

 


  


 

   


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.