Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2018.01.19
Kvietimas teikti paraiškas projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių atrankai

Ignalinos  rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2014–2020 m. Europos Sąjungos  fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projekto finansavimo sąlygų aprašu, skelbia partnerių atranką dalyvauti projekte „Kompleksinės paslaugos šeimai   Ignalinos rajone“ ir priima paraiškas įtraukti į partnerių sąrašą.


 

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas šeimai gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumą kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos ir siekiant įgalinti šeimą įveikti iškilusius sunkumus ir krizes bei padėti derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto veiklos, kurioms atrenkami partneriai:    

1. Psichosocialinė pagalba:

1.1.  individualios konsultacijos;

1.2.  konsultacijos šeimai;

1.3.  grupinės konsultacijos;

1.4. individualios konsultacijos nėščiosioms, auginantiems kūdikius, negalintiems susilaukti vaikų  ir pan.

2. Šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrinės paslaugos:

2.1. mokymai šeimoms;

2.2. šeimų klubas;

2.3. teminės stovyklos šeimoms.

3. Pozityvios tėvystės mokymai:

3.1.  tėvystės įgūdžių grupė;

3.2.  paramos grupė besilaukiantiems tėvams.

4.  Vaikų priežiūros paslaugos.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija partnerių atranką vykdys vadovaudamasi Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V2-22   patvirtintu Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje partnerių atrankos  aprašu.

Atrankos konkurse gali dalyvauti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą.

Vienas paraiškos teikėjas atrankos konkursui gali pateikti tik vieną paraišką, pretenduodamas tapti ne mažiau kaip dviejų kompleksinių paslaugų šeimai sričių, kurių viena – vaikų priežiūros  paslaugos,  teikimo partneriu.

Paraiškos teikėjas atrankos konkursui privalo pateikti kompiuteriu lietuvių kalba užpildytą ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą ir patvirtintą pareiškėjo antspaudu   paraišką su priedais  ir paraiškos su priedais elektroninę versiją (laikmena turi būti įdėta į voką su paraiškos dokumentais).

Paraiškos teikėjas, rengdamas paraišką, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas paraiškos rengimo klausimais, kurias teikia Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas (tel. 32 700) ir prekių ir paslaugų pirkimo specialistė Aušra Kacevičienė  (tel. 39 144).

Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos.

Paraiška su priedais Ignalinos rajono savivaldybės administracijai adresu: Laisvės a. 70, 8 kab., LT-30122 Ignalina, pateikiama užklijuotame voke iki 2018 m. sausio 29 d. 15 val. Ant voko turi būti užrašyta: „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimo Ignalinos rajono savivaldybėje partnerių atrankos konkurso paraiška“, pareiškėjo pavadinimas ir adresatas „Ignalinos rajono savivaldybės administracijai“.  Elektroniniu paštu, faksu ar kitu nei nurodyta adresu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Aprašas.    Paraiška.

 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.