Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Personalo specialistė - Marytė Aidukienė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1.  Rengia, apskaito, saugo dokumentus seniūnijos veiklos klausimais.

1.2. Vykdo  dokumentų registraciją dokumentų  valdymo  sistemoje.

1.3.  Registruoja gyventojų skundus ir  prašymus.

1.4. Vykdo gyventojų gyvenamosios vietos deklaravimą, pažymų išdavimą, gyvenamos  vietos  neturinčių  asmenų  apskaitą.

1.5. Dalyvauja  materialinių  vertybių inventorizacijos ir nurašymo  komisijos darbe.

1.6.  Rengia seniūnijos Dokumentacijos  planą, Dokumentų registrų sąrašą, sudaro nuolat  ir  ilgai  saugomų  bylų  apyrašus,  atrinktų  naikinti bylų  aktus  ir  pateikia derinti dokumentus archyvui, dirba Elektroninėje archyvų informacinėje sistemoje (EAIS).

1.7. Išduoda  leidimus  laidoti.

1.8. Tvarko  Namų ūkio knygas ir alfabetinį ūkių sąrašą.

1.9. Tvarko  ir  registruoja  seniūno sudaromas darbo sutartis, teikia informaciją Valstybinio  socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui.

1.10. Pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir  pateikia savivaldybės administracijos  Finansų valdymo ir apskaitos skyriui.

1.11. Tvarko sąskaitas faktūras,  rengia  medžiagų  nurašymo aktus  ir  pateikia juos  savivaldybės administracijos  Finansų valdymo ir apskaitos skyriui.

2.  Personalo specialistas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.
 

SPECIALŪS REIKALVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

1. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:  

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais aktais, reglamentuojančiais tiesioginių funkcijų vykdymą, bei išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius gyvenamosios vietos deklaravimą, asmens duomenų apsaugą;

1.3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

1.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

1.5. savarankiškai planuoti bei organizuoti savo  darbą;

1.6.  išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos  taisykles, Elektroninių dokumentų valdymo taisykles, Dokumentų saugojimo taisykles, saugomų dokumentų fondų sudarymo principus.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-04 15:25:46
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.