Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Socialinė darbuotoja - Nijolė Kriaučiūnienė

ŠIAS PAREIGAS  EINANČIO  DARBUOTOJO  FUNKCIJOS

1.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

1.1. Tiria socialinės rizikos šeimų socialinę situaciją.

1.2. Nustato socialinės rizikos vaiko ir likusio be tėvų globos vaiko socialinių paslaugų poreikį.

1.3. Nustato socialinės rizikos šeimos socialinių paslaugų poreikį, tvarko reikiamą dokumentaciją.

1.4. Planuoja ir organizuoja socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms.

1.5. Teikia socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas jų namuose.

1.6. Teikia seniūnui išvadas ir siūlymus dėl socialinės rizikos šeimų socialinės situacijos bei jų problemų sprendimo būdų.

1.7. Vertina socialinės rizikos šeimai teikiamos socialinės priežiūros veiksmingumą ir efektyvumą, planuoja tolesnius veiksmus, tvarko ir pildo darbo dokumentus.

1.8. Vykdo socialinių problemų socialinės rizikos šeimoms iškilimo prevenciją.

1.9. Telkia reikiamų specialistų komandą darbui su socialinės rizikos šeimomis.

1.10. Bendradarbiauja su savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus darbuotojais, taip pat policijos, švietimo, Darbo biržos, socialinių paslaugų įstaigų atstovais, seniūnijos socialinio darbo specialistu ir bendruomene.

1.11. Teikia siūlymus savivaldybės administracijos  Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl socialinės rizikos šeimos įrašymo ir išbraukimo iš socialinės rizikos šeimų apskaitos.

1.12. Vykdo kitus seniūno pavedimus.

2. Socialinių išmokų darbuotojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.
 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI  ŠIAS PAREIGAS  EINANČIAM  DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities socialinių studijų krypties išsilavinimą;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinės apsaugos sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3.  mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

1.4. turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą; 

1.5. gebėti taikyti teorines žinias praktiniame darbe, atlikti dokumentų analizę, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklą;

1.6.  gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

1.7. būti pareigingas, komunikabilus, iniciatyvus, sugebėti saugoti konfidencialią informaciją, išmanyti vaikų, socialinės rizikos asmenų psichologiją, laikytis profesinės etikos reikalavimų.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-04 15:32:28
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata
 

  

 

 


  

  
  
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.