Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
- NAUJIENOS -
2019.05.17
Projektas „Kompleksinės paslaugos šeimai“

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ (toliau – projektas) partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos konkursą.


 

Projekto partnerių atranka vykdoma vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto‚ Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.4.1-ESFA-V-416‚ Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. liepos 15 d. įsakymu Nr.A1-364 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

Projekto partnerių atranka vykdoma asmeninio asistento paslaugų teikimui asmenims nuo 16 metų, kuriems Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo numatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis arba darbingumo lygis dėl fizinės (judėjimo, regos, klausos, vidaus organų sutrikimai ir (ar) kompleksinės negalios, visiškai arba vidutiniškai apribojančios jų veiklą, dalyvumą (orientuotis, judėti, dirbti ir savarankiškai tvarkyti asmeninį ir socialinį gyvenimą), ir kuriems reikalinga kitų asmenų pagalba. Paslaugas numatoma teikti atsižvelgiant į individualius asmens poreikius, suteikiant jam individualią pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje (palydint ir komunikuojant), kuri padėtų jam gyventi bendruomenėje ir integruotis į ją, neleistų būti izoliuotam nuo bendruomenės ir skatintų jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime.

Galimi projekto partneriai:

- nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;

- viešieji ir privatieji juridiniai asmenys;

- fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą;

- savivaldybės biudžetinės įstaigos arba viešosios įstaigos, kurių savininkė yra savivaldybė.

Atrankos dalyvis užklijuotame voke turi pateikti vieną paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų egzempliorių. Ant voko turi būti užrašyta „Projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms vykdyti atrankos konkursui“.

Paraiška gali būti siunčiama paštu, per pašto kurjerį arba pristatoma tiesiogiai pareiškėjo ar jo įgalioto asmens adresu: Ignalinos rajono savivaldybės administracijai, Laisvės a. 70, 8 kabinetas, LT-30122 Ignalina. Elektroniniu paštu ar faksu pateiktos paraiškos neregistruojamos ir laikoma, kad jos nebuvo gautos.

Paraiška turi būti pateikta iki 2019 m. gegužės 30 d. (įskaitytinai).

Detalesnė informacija dėl paraiškų pateikimo yra išdėstyta projekto „Kompleksinės paslaugos šeimai“ partnerių asmeninio asistento paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Ignalinos  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. VT-197.

Kilus papildomiems klausimams, prašome kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vedėjos pavaduotoją Ireną Matešienę, tel. (8 386) 52 819, el. p. irena.matesiene@ignalina.lt, darbo laiku: I-IV – nuo 8.00 iki 17.00 val., V – nuo 8.00 iki 15.45 val.

PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ PARTNERIŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI  ATRANKOS TVARKOS APRAŠAS

PARAIŠKA DALYVAUTI PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ PARTNERIŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKOS KONKURSE

PROJEKTO „KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI“ PARTNERIŲ ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGOMS ORGANIZUOTI IR TEIKTI ATRANKOS PARAIŠKŲ VERTINIMO ANKETA

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

DĖL ASMENINIO ASISTENTO PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 


 
Atgal   Spausdinti  
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.