Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Savivaldybės turto pardavimas viešo aukciono būdu

Informacija apie Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu vykdo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyrius, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 3 91 40, el. p. info@ignalina.lt, kontaktinis asmuo Ramunė Mečelienė, skyriaus vyresnioji specialistė, tel. (8 386) 3 91 40, el. paštas ramune.meceliene@ignalina.lt 

Vieši aukcionai organizuojami ir vykdomi vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo".

Viešame aukcione parduodami tik tie Ignalinos rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Ignalinos rajono savivaldybės viešame aukcione parduodamo Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T-66 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Viešame aukcione ketinantys dalyvauti asmenys aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikia asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą ir kitus dokumentus bei informaciją.

Juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti:

1. Prašymą įregistruoti aukciono dalyviu.

2. Registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

3. Įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė).

7. Kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.

Fiziniai asmenys turi pateikti 1, 6 ir 7 punktuose nurodytus dokumentus (informaciją).

Viešame aukcione gali dalyvauti neribotas aukciono dalyvių skaičius.

Kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti Ignalinos rajono savivaldybės nekilnojamojo turto viešame aukcione, turi pervesti nustatytą aukciono dalyvio registravimo mokestį ir garantinį įnašą į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (kodas 288768350) sąskaitą Nr. LT627182200002130149, esančią AB Šiaulių banke aukciono sąlygose nustatyta tvarka ir terminais.

Informacija apie mokėjimo pavedimo pildymą.

Informacija aukciono žiūrovams

Aukcioną stebėti gali asmenys, pageidaujantys būti aukciono žiūrovais, kurie į salę įleidžiami tik su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus išduotais aukciono žiūrovo bilietais.

Vieno aukciono žiūrovo bilieto kaina – 10 Eur. Žiūrovo bilietas išduodamas iki aukciono pradžios pateikus dokumentą, įrodantį jog sumokėtas žiūrovo bilieto mokestis.

Už aukciono žiūrovo bilietą sumokama į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (kodas 288768350) sąskaitą, Nr. LT627182200002130149, esančią AB Šiaulių banke (banko kodas 71822). 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-24 13:51:49
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.