Į pradžią IGNALINOS
RAJONO
SAVIVALDYBĖ
biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
 Struktūra ir kontaktai  Teisinė informacija  Veiklos sritys  Korupcijos prevencija  Administracinė informacija  Paslaugos
Versija neįgaliesiems
Žemės ūkio specialistas - Vilhelmas Rimšelis

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

1. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:

1.1. Vykdo paraiškų ir  dokumentų, reikalingų išmokoms už  žemės ūkio  naudmenų  ir pasėlių plotus gauti, priėmimą  ir tvarkymą, suveda duomenis į elektronines laikmenas.

1.2. Perduoda dokumentų registrus  savivaldybės administracijos Socialinės paramos  ir  kaimo  reikalų skyriaus  koordinuojančiam  specialistui.

1.3. Konsultuoja ir įbraižo pareiškėjų deklaruojamus pasėlių sklypus žemėlapių fragmentuose.

1.4.  Pagal pareiškėjo pateiktus duomenis atnaujina žemės ūkio valdos duomenis. Žemės ūkio ir kaimo verslo registre bei įveda duomenis į Informacinę  sistemą.

1.5. Priima  pieno  gamintojų tiesioginių pieno pardavimų  deklaracijas, tikrina pirminius duomenis, tinkamai užpildytas  deklaracijas registruoja ir siunčia  savivaldybės administracijos Socialinės paramos  ir kaimo reikalų skyriui.

1.6. Priima iš  bičių laikytojų paraiškas už  papildomą bičių maitinimą  ir  įveda į Informacinę sistemą.

1.7. Informuoja pareiškėjus  apie nustatytas klaidas bei netikslumus paraiškose, apie žemės blokų,  kuriuose deklaruoja žemės ūkio naudmenų ir pasėlių  laukus, plotus.

1.8. Priima  iš pareiškėjų prašymus registruoti žemės ūkio valdas.

1.9. Teikia Nacionalinei  mokėjimo  agentūrai  prie Žemės ūkio ministerijos pareiškėjų  prašymus tikslinti paraiškos  duomenis.

1.10. Bendradarbiauja  su  Nacionaline  mokėjimo  agentūra prie Žemės ūkio  ministerijos, VĮ žemės ūkio  ir  kaimo verslo centu, Žemės ūkio ministerija Kaimo plėtros programų bei  tiesioginių  išmokų klausimais.

1.11.  Pagal kompetenciją nagrinėja  gyventojų skundus  ir  pasiūlymus.

1.12. Vykdo  kitus seniūno  pavedimus.

2. Žemės ūkio specialistas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.
 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

1. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Viešojo administravimo įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, reglamentuojančiais žemės ūkio sritį, bei gebėti juos taikyti praktikoje;

1.3. išmanyti žemės  ūkio  ir ekonomikos  sričių  specifiką;

1.4.  mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu  paketu;

1.5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir  raštu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

1.6.  būti iniciatyvus, darbštus, laikytis tarnybinės etikos.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-04 15:27:32
Spausdinti
El.paštas Į pradžią Svetainės žemelapis


Naujienų prenumerata


Savaitės klausimas
Pasiūlykite savo klausimą

  


 


  
 


 


  


 

 
 

 
 

 
 
© 2005 Ignalinos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Į viršų (Left Alt+z Enter) Sprendimas: Idamas, naudojama Smart Web sistema.