Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
Klausimai-atsakymai
Laba diena, kada paskelbsite šildymo sezoną ? Ir kodėl šildymą pajungiate nuo pirmadienio, o ne nuo penktadienio, kai visi žmonės savaitgaliais būna namuose, reikia tos šylumos, pirmadieniais išeiname į darbus ir taip nėra aktualu. Spausdinti
2018-10-04

Informuojame, kad daugiabučių  namų šilumos  sezoniškumą, t. y. pastatų šildymo pradžią ir pabaigą   reglamentuoja Šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnis. Šildymo sezonas – laikotarpis, kurio pradžia ir pabaiga nustatoma savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu pagal statybos techninių reglamentų apibrėžtą lauko oro temperatūrą, kuriai esant privaloma pradėti ir galima baigti nustatytos paskirties savivaldybių pastatų šildymą. Šildymo sezoną galima pradėti, kai tris paras iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra žemesnė už +10 oC, ir baigti, kai ši temperatūra tris paras iš eilės yra aukštesnė už +10 oC. Šildymo sezonas neskelbiamas, kadangi Lietuvos  hidrometeorologijos tarnybos  prie Aplinkos ministerijos  duomenis,   trijų  parų iš eilės vidutinė lauko oro temperatūra yra  aukštesnė nei +10 oC.

 Daugiabučio namo centralizuotos šilumos vartotojai, nepažeisdami Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ nustatytų reikalavimų ir  vadovaudamiesi Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta  sprendimų priėmimo tvarka, turi teisę nuspręsti dėl savo pastatų šildymo pradžios ir pabaigos. Jeigu Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka daugiabučio namo centralizuotos šilumos vartotojai balsų dauguma   nusprendžia  pradėti arba baigti savo pastatų šildymą kitu laiku, negu savivaldybės institucijos nustatyta šildymo sezono pradžia ar pabaiga, jie apie savo sprendimą Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse  nustatyta tvarka praneša  šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vyresnioji specialistė Valentina Milkuvienė

 
Atgal
Naujienų prenumerata