Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Nuotolinis ugdymas


TEISĖS AKTAI
   
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstemaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 21 d. sprendimas Nr. V-1245 „Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų“.
 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-372 „Dėl rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“.
 
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. V-469 „Dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu paskelbus karantiną“.
 
Kiekvienos Ignalinos rajono savivaldybės mokyklos Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas yra skelbiamas jos interneto svetainėje (švietimo įstaigų interneto svetainių adresus galima rasti www.ignalina.lt skyrelio „Švietimas“ rubrikoje „Švietimo įstaigos“; ten pat skelbiami ir  kitų švietimo teikėjų, laisvųjų mokytojų kontaktiniai duomenys) ir pagal poreikį nuolat atnaujinamas.
 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 31 d. įsakymas Nr. V-713 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 18: 2007 „Viešojo naudojimo kompiuterinių tinklų prieigos taškai: sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“. Įsakymo prieduose pateikti įvairūs pratimai, kuriuos rekomenduojama sistemingai atlikti visiems, dirbantiems kompiuteriu: akių nuovargiui pašalinti, skeleto ir raumenų sistemos pažeidimų profilaktikai, pačių juostos ir rankų nuovargiui mažinti. Šiame dokumente taip pat aprašyta, kaip turėtų būti įrengta kompiuterizuota darbo vieta, ir rekomenduojama nepilnamečiams ne mokykloje prie ekranų praleisti ne daugiau nei 2 val. per dieną.

 
 
SAVIVALDYBĖS REKOMENDACIJOS IR PAGALBA MOKYKLOMS

 
2020-05-13 vykusiame Ignalinos rajono švietimo įstaigų vadovų pasitarime nutarta bendrojo ugdymo procesą pagal bendrojo ugdymo programas baigti nuotoliniu būdu, nebent LRV numatys kitaip.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2020-04-08 raštas Nr. SV3-39 „Dėl nuotolinio ugdymo organizavimo“.
 
Rekomendacijos Ignalinos rajono savivaldybės švietimo įstaigoms dėl nuotolinio ugdymo organizavimo. Pateikti trumpi praktiniai patarimai, kaip užtikrinti BDAR reikalavimus nuotolinio ugdymo sąlygomis, kaip sureguliuoti mokinių mokymosi krūvį, prie ekranų praleidžiamą laiką, kaip tvarkyti lankomumo apskaitą.
 
2020 m. balandžio mėn. savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pasiekė 250 naujų planšetinių kompiuterių, skirtų aprūpinti mokinius nuotoliniam ugdymui reikiamomis priemonėmis, ir 6 nešiojamieji kompiuteriai. Iš jų 170 planšetinių ir 6 nešiojamieji kompiuteriai gauti iš Nacionalinės švietimo agentūros pagal projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 80 planšetinių kompiuterių kaip paramą skyrė projektas „Mokykla namuose“. Visi planšetiniai kompiuteriai aprūpinti mobilaus ryšio kortelėmis.
 
 

NACIONALINIO LYGMENS REKOMENDACIJOS

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-22 aplinkraštis Dėl ugdymo organizavimo ir švietimo pagalbos teikimo mokyklose nuo gegužės 25 d.“.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020-05-11 aplinkraštis Dėl ugdymo organizavimo 2019–2020 mokslo metais“.
 
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis skelbiama aktuali informacija įvairiais nuotolinio mokymo klausimais.
 
Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainėje https://sites.google.com/itc.smm.lt/nuotolinis skelbiama ir kasdien papildoma informacija įvairiais nuotolinio ugdymo klausimais. Yra galimybė užduoti rūpimus klausimus.
 
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pranešimas „Trys žingsniai dėl nuotolinio mokymosi organizavimo“ padės švietimo teikėjams nuotolinį ugdymą organizuoti nepažeidžiant BDAR.
 
Iinformacinių sistemų, el. dienynų („Eduka“, „Mano dienynas“, „Tamo“ grupė) paslaugų teikėjų pateiktos rekomendacijos.
 
Ryšių reguliavimo tarnybos parengta informacija „Rekomendacijos, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymosi procesą ir išvengti elektroninių ryšių tinklų „lūžimo““. Siūloma be poreikio nenaudoti vaizdo transliacijų, dalį pamokų vesti ne sinchroniniu būdu.
 
Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos metodinė priemonė „Fizinio ugdymo pamokos nuotoliniu būdu: geroji patirtis“. Daug konkrečių pavyzdžių, kaip organizuoti fizinį ugdymą nereikalaujant filmuotos medžiagos.
 
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos profesorės Daivos Jakavonytė-Staškuvienės rekomendacijos „Nuotolinis pradinių klasių mokinių mokymas: iššūkiai ir galimybės“. Nurodomas konkretus rekomenduojamo mokymosi laikas pagal klases (pvz., 5 kl. - iki 3 val. per dieną darbo (su visomis pamokomis ir užduotimis), pamokos trukmė - iki 30 min. Atkreipiamas dėmesys į per didelio IKT naudojimo žalą vaikams, primenama, kad IKT be pertraukos reikėtų naudoti ne ilgiau nei 20 min. Profesorė ragina nepamiršti, kad visi IKT įrenginiai ne tik padeda, bet ir sekina.

Nacionalinės švietimo agentūros specialistų parengtomis rekomendacijomisUgdymo įstaigų psichologams dėl darbo nuotoliniu būdugali pasinaudoti ne tik psichologai, bet ir kiti pagalbos mokiniui specialistai, konsultuojantys individualiai.

Vilniaus universiteto ir Lietuvos mokslo tarybos 2017–2018 metais atlikto mokslinio tyrimo „Šiuolaikinės informacinės technologijos ir mažų vaikų sveikata“ pagrindu parengtos rekomendacijos įvairių sričių specialistams, dirbantiems su ikimokyklinio amžiaus vaikais, ir tėvams bei globėjams: nurodoma saugaus prie ekranų praleidžiamo laiko trukmė vaikams pagal amžiaus grupes, IT prietaisų įtaka vaikų pažintiniams ir savireguliacijos gebėjimams, emocinei sveikatai ir kasdieniams įpročiams.
 
Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro duomenimis, šiuo metu pasaulio ir Lietuvos mokslininkų rekomenduojama vaikų buvimo prie ekranus turinčių IT prietaisų trukmė yra: 1,5–2 metų amžiaus vaikams – 30 min., 3–5 metų vaikams – 1 val. per dieną, 5–17 metų – iki 2 val. per dieną. Svarbu po valandos daryti 15 min. pertrauką. Akivaizdu, kad karantino laikotarpiu vaikų mokymąsi organizuojant nuotoliniu būdu, dviejų valandų per dieną vyresnio amžiaus mokiniams nepakanka. Kadangi nėra nustatyto griežto reglamento, į šį klausimą tenka pažiūrėti iš kitos pusės. Dabar labiau negu bet kada turime išlikti kuo sveikesni ir išlaikyti stiprų imunitetą, kuriam palaikyti ypač svarbus yra pakankamos trukmės miegas ir fizinis aktyvumas bei sveika mityba. Mokytojai ir patys mokiniai turi suprasti jų svarbą ir būtinybę, organizuojant dienos ugdymo ir ugdymosi režimą. Nepertraukiamas 9–11 val. miegas yra reikalingas 5–13 metų vaikams, 14–17 metų jo reikia 8–10 val. Vaikams iki 17 metų PSO rekomenduoja mažiausiai 60 minučių per dieną vidutinio sunkumo ar intensyvaus fizinio aktyvumo, susidedančio iš įvairių aerobinių užsiėmimų. Tris dienas per savaitę rekomenduojama papildoma raumenis ir kaulus stiprinanti fizinė veikla, akcentuojamas sėdėjimo trukmės mažinimas. Svarbu subalansuota mityba ir reguliarus valgymo režimas, taip pat buvimas lauke. Taigi visų pirma vaikai turi gerai išsimiegoti, turėti pakankamai laiko fizinei veiklai, laiku valgyti. Patenkinus šiuos svarbius fiziologinius poreikius, galime skaičiuoti, kiek laiko lieka ir kitoms reikalingoms veikloms.
 
Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus laiškas mokiniams.Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-22 12:04:13
Naujienų prenumerata