Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
Klausimai-atsakymai
Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad yra jaunų žmonių kurie kelia į viešumą Ignalinos problemas. Pati asmeniškai esu nustebinta, kodėl socialinėms šeimoms, šiuo atveju čigonams yra suteikiamas pats geriausias (brangiausiai Ignalinoje atrenovuotame name)būstas. Kas mokės už renovaciją? Kodėl jaunoms, dirbančioms šeimoms nesuteikiate būstų? Kodėl savivaldybė nėra suinteresuota nepritraukti jaunų specialistų į Ignaliną? Kodėl socialinėms šeimoms ir tinginiams viskas patiekta ant lėkštutės, o dirbančios šeimos viską turi pasiekti pačios be savivaldybės pagalbos ir jokių lengvatų? Lauksime viešo atsakymo, kadangi į patį pirmą klausimą yra daug žmonių, kurie nori išgirsti atsakymą. Spausdinti
2018-12-04

Informuojame, kad savivaldybės socialiniai būstai nuomojami vadovaujantis Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau – įstatymas) asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į savivaldybės socialinį būstą, ir įrašytiems į tokių asmenų sąrašus. Vadovaujantis minėto įstatymo 16 straipsnio 3 ir 9 dalimis, sąrašai sudaromi pagal prašymo užregistravimo savivaldybės administracijoje datą ir laiką ir nuomojami laikantis eiliškumo. Pagal įstatymo 3 straipsnį socialiniai būstai nuomojami vadovaujantis šiais principais: lygiateisiškumo (parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama užtikrinant asmenų ir šeimų lygybę), socialinio teisingumo (parama būstui įsigyti ar išsinuomoti teikiama asmenims ir šeimoms, įvertinus jų turimą turtą, gaunamas pajamas ir kitus su asmens ir šeimos socialine padėtimi susijusius veiksnius), pasirinkimo bei veiksmingumo ir efektyvumo. Socialiniai butai  nuomojami neatsižvelgiant į rasę, tautybę, kalbą, kilmę, amžių. Siekdama paspartinti aprūpinimą socialiniais būstais asmenis ir šeimas, įrašytas į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti, sąrašus,  Ignalinos rajono savivaldybės administracija  2016 metais parengė projektą Nr. 0812CPVAR0891004 „Socialinio būsto fondo plėtra Ignalinos rajono savivaldybėje“, finansuojamą Europos Sąjungos paramos lėšomis. Vienas iš projektui nustatytų reikalavimų yra užtikrinti, kad planuojama socialinio būsto fondo plėtra būtų tiesiogiai susieta su projektų rengimo metu savivaldybėse sudarytuose asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašuose esančių ir ilgiausiai socialinio būsto nuomos laukiančių asmenų ir šeimų poreikiais, t. y. atsižvelgiant į eiliškumą, šeiminę padėtį, naudingojo ploto normatyvą.  Įgyvendindama šį projektą, 2018 metais savivaldybė nupirko 10 socialinių būstų, t. y. 2 vieno kambario, 2 dviejų kambarių, 2 trijų kambarių ir 2 keturių kambarių butus. Devyni iš šių butų išnuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į sąrašus. Vieną iš nupirktų dviejų kambarių butų planuojama pritaikyti neįgaliesiems ir išnuomoti tokiam asmeniui. Pagal šį projektą iki 2020 metų planuojama nupirkti dar 10 socialinių butų. Europos Sąjungos paramos lėšomis nupirkti butai išnuomoti asmenims ir šeimoms, įrašytiems į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus eilės tvarka. Savivaldybė šiais metais iš viso išnuomojo 17 socialinių butų, iš jų: trims šeimoms įrašytoms į Jaunų šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, penkioms šeimoms, įrašytoms į Šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, dviem asmenims (šeimoms), įrašytiems į Neįgaliųjų, asmenų, sergančių lėtinių ligų, įrašytų į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkiomis formomis ir šeimų, kuriose yra tokių asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, septyniems asmenims (šeimoms), įrašytiems į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, bendrą sąrašą. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų renovacija finansuojama iš valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos paramos lėšų bei savivaldybės biudžeto lėšų. Privačių socialiai remtinų asmenų būstų renovacija yra finansuojama iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinėms išmokoms mokėti. Tokių būstų yra 236.

Pagal minėto įstatymo 14 straipsnį savivaldybės tarybos sprendimu gali būti išnuomoti savivaldybės būstai asmenims ir šeimoms (įskaitant ir jaunas šeimas), kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais. Iš viso tokioms šeimoms išnuomota 17 savivaldybės butų.

 
Atgal
Naujienų prenumerata