Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Dūkšto ir Ažukarklinės bendrasis planas

1986 m. patvirtintas Dūkšto miesto ir Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrasis planas (generalinis planas) buvo parengtas 15 metų perspektyvai – taigi jis yra pasenęs. Plano sprendiniai netenkina Dūkšto miesto ir priemiestinių kaimų plėtros poreikių. Tuometinė bendrųjų planų rengimo metodika neatitinka dabartinių teisės aktų, bendriesiems planams keliamų tikslų ir uždavinių, detalizavimo lygio bei sprendinių lankstumo. Tai sukelia daug problemų rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus (detaliuosius ir specialiuosius planus) naujoms statyboms bei esamų užstatytų teritorijų pertvarkymui. Tolimesnė Dūkšto miesto ir priemiestinių kaimų teritorinė plėtra be naujo teritorijų planavimo dokumento, t. y. bendrojo plano, negalima. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti darnią Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų urbanistinę, socialinę ir ekonominę plėtrą. Be pagrindinio tikslo, šiuo projektu siekiama formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, saugoti, racionaliai naudoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei rekreacijos išteklius, skatinti investicijas Dūkšto miesto ir priemiestinių kaimų socialiniam ekonominiam vystymui. Projekto uždavinys – parengti Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrąjį planą. Parengus Dūkšto miesto ir priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų bendrąjį planą sukurtos prielaidos darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei plėtrai bei investicijų pritraukimui miesto ir priemiestinių kaimų socialiniam ekonominiam vystymui. Sudarytos sąlygos racionaliam dar neužstatytų teritorijų panaudojimui ir Dūkšto miesto bei priemiestinių Ažukarklinės bei Kaniūkų kaimų teritorinei plėtrai.

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-92-009

Projekto pradžia: 2011-08-26         Projekto pabaiga: 2014-04-26
Bendra projekto vertė:
56 798,47 €
Projektui skirtas finansavimas:
48 278,69 €
Projektui išmokėta lėšų:
43 133,42 €
Iš jo ES dalis:
48 278,69 €
Iš jo ES dalis:
43 133,42 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 14:32:36
Naujienų prenumerata