Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Turizmo ir rekreacijos spec planas

Ignalinos rajono strateginiame plėtros plane poilsinis ir pažintinis turizmas įvardintas kaip vienas svarbiausių ūkio plėtros krypčių. Siekiant vykdyti turizmo ir rekreacijos plėtrą būtina stiprinti Ignalinos rajono turizmo rinką kaip vieną iš svarbiausių paslaugų sektoriaus šakų, apsaugoti rekreacines teritorijas nuo urbanizacijos bei trumpalaikių ekonominių interesų, išsaugoti rekreaciniu požiūriu vertingiausias teritorijas bei rezervuoti jas visuomenės poreikiams, rajono turizmo ir rekreacinius objektus integruoti į apskrities ir šalies turizmo ir rekreacijos tinklą. Šių tikslų planingam įgyvendinimui parengtas teritorijų planavimo dokumentas – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis planas. Šiuo projektu parengtas Ignalinos rajono savivaldybės teritorijos turizmo ir rekreacijos specialusis planas, kuriame  nustatyti teritorijų turizmo ir rekreacijos plėtojimo kryptys, prioritetai bei priemonės, kas sudaro prielaidą stiprinti Ignalinos rajono turizmo rinką kaip vieną iš svarbiausių paslaugų sektoriaus šakų. Taip užtikrinamas sistemingas ir darnus Ignalinos rajono teritorijos vystimąsis bei racionaliau naudojami rekreacinių teritorijų, lėšų ir turizmo ištekliai, atsižvelgiant į rajono plėtros ilgalaikius poreikius. Projekto nauda - vietos gyventojams, verslininkams, turistams, poilsiautojams.

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-92-013

Projekto pradžia: 2012-05-25         Projekto pabaiga: 2015-08-31
Bendra projekto vertė:
19 838,99 €
Projektui skirtas finansavimas:
16 863,14 €
Projektui išmokėta lėšų:
16 240,45 €
Iš jo ES dalis:
16 863,14 €
Iš jo ES dalis:
16 240,45 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 14:41:22
Naujienų prenumerata