Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Taršos židinio likvidavimas Ožionyse

      

2012 m. rugpjūčio 6 d. pasirašyta projekto „Potencialaus taršos židinio Nr. 496 (pesticidų sandėlio Ožionių kaime, Naujojo Daugėliškio seniūnijoje, Ignalinos rajone) likvidavimas“, projekto Nr. VP3-1.4-AM-06-R-91-006, finansavimo ir administravimo sutartis ir pradėti likvidavimo darbai. Pagal sutartį projekto biudžete nustatyta didžiausia tinkamų finansuoti išlaidų suma  – 408.655,74 Lt. Europos Sąjungos fondų lėšos sudaro 388.222,95 Lt, savivaldybės biudžeto lėšos – 20.432,79 Lt.

Projektu buvo siekiama sumažinti požeminių ir paviršinių vandenų taršą iš buvusio pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto teritorijos Ožionių kaime, Naujojo Daugėliškio seniūnijoje, Ignalinos rajone. Atlikus detalius Ožionių kaimo buvusio pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto ekogeologinius tyrimus, buvo  parengtas buvusio pesticidų sandėlio ir beicavimo punkto teritorijos tvarkymo planas ir valymo programa.

Įgyvendinus projektą, išvežtos statybinės atliekos (apie 65 kub. m), atvežta švaraus grunto (apie 70.000 kub. m), užterštas gruntas (apie 7.000 kub. m) sumaišytas su švariu gruntu santykiu 1:10, paskleistas rekultivuotas gruntas (apie 77.000 kub. m), teritorija apželdinta žolinėmis kultūromis (apie 2200 kv. m). 

UAB „Meleksas“, su kuria 2012 m. rugpjūčio 29 d. sudaryta sutartis Nr. R4-263, darbus užbaigė 2013 m. liepos 31 d. Darbų kaina  – 388.077,61 Lt.

Likvidavus taršos židinį, požeminis vanduo nebus teršiamas pavojingomis medžiagomis. Įgyvendinus projektą, sutvarkyta vieta, kur buvo saugomi seni pesticidai, atkurta pažeista aplinka ir jos elementai, pašalintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, atlikti kontroliniai grunto užterštumo pesticidais tyrimai rekultivuotame plote.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 13:39:11
Naujienų prenumerata