Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Ceikinių mokyklos pastato pritaikymas bendruomenės poreikiams

Pagrindinės Ignalinos rajono Ceikinių kaimo problemos – mažas gyventojų verslumas; neišnaudotas Ceikinių ir apylinkių turistinis patrauklumas; nepatraukli gyvenamoji aplinka bei susidėvėjusi, neatnaujinta viešoji bendruomeninė infrastruktūra; mažas gyventojų įsitraukimas į kultūrines, jaunimo užimtumo, laisvalaikio veiklas; paslaugų turistams trūkumas Ceikiniuose ir apylinkėse. Šias problemas sąlygojantys veiksniai: netinkamas viešųjų poilsio erdvių pritaikymas gyventojų poreikiams, bloga viešosios paskirties pastatų būklė. Prasta Ceikinių infrastruktūros būklė mažina šios vietovės patrauklumą. Siekiant spręsti minėtas problemas, įgyvendintas kompleksinis projektas Ceikiniuose: modernizuotas viešasis Ceikinių senasis mokyklos pastatas ir pritaikytas bendruomeninei bei kultūrinei veiklai, viešosioms kultūros paslaugoms teikti, įrengta erdvė masiniams kultūriniams renginiams, gyventojų poilsiui ir laisvalaikiui. Projekto įgyvendinimas prisidėjo prie tikslinės grupės – Ceikinių seniūnijos ir apylinkių gyventojų – poreikių tenkinimo: buvo sudarytos sąlygos kultūrinei, bendruomeninei, jaunimo užimtumo veiklai, sukurtos poilsio, laisvalaikio leidimo sąlygos. Projektas pagerino bendruomeninę infrastruktūrą bei padidino gyvenamosios aplinkos patrauklumą, sudarė prielaidas ūkinės veiklos diversifikavimui, migracijos iš kaimo į miestą mažėjimui, sumažino atotrūkį tarp miesto ir kaimo.

Projekto kodas:VP3-1.2-VRM-01-R-91-031

Projekto pradžia: 2011-02-10         Projekto pabaiga: 2013-09-30
Bendra projekto vertė:
264 413,06 €
Projektui skirtas finansavimas:
244 582,08 €
Projektui išmokėta lėšų:
242 376,03 €
Iš jo ES dalis:
224 751,11 €
Iš jo ES dalis:
222 723,92 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-22 08:29:21
Naujienų prenumerata