Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Projektas „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“

UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS INOVATYVIAIS METODAIS, SKATINANT DARNIĄ PASIENIO REGIONŲ PLĖTRĄ

INNOVATIVE BROWNFIELD REGENERATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF CROSS – BORDER REGIONS

BROWNREG, NR. LLI-325

Ignalinos rajono savivaldybės taryba 2018 m.  vasario 14 d.  priėmė sprendimą „Dėl pritarimo projektui „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“, kuriuo pritarė siekiui mažinti neigiamą užterštų teritorijų poveikį aplinkai, skatinti darnų pasienio regionų vystymąsi ir bendradarbiavimą, novatoriškais metodais sutvarkyti užterštas Kupiškio, Ignalinos bei Ludzos rajonų (Lavija) teritorijas.

2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa (www.latlit.eu) siekiama prisidėti prie darnios programos teritorijos plėtros padedant jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti. Programos tikslui pasiekti finansavimas skiriamas bendradarbiavimo per sieną objektams, prisidedantiems prie jos tikslų įgyvendinimo.

Projekto finansavimas. 2018 m. balandžio 14 d. Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija ir pareiškėjas Latvijos žemės ūkio universitetas (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, http://www.llu.lv)  pasirašė projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“ („Innovative brownfield regeneration for sustainable development of cross regions – borderregions“ / BrownReg), Nr. LLI-325, finansavimo ir administravimo sutartį.

Bendra projekto vertė – 753 748,03 Eur, iš jų bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas (ERDF) – 640 685,80 Eur. Ignalinos rajono savivaldybei tenkanti projekto lėšų dalis – 60 980,98 Eur, iš jų ERDF lėšos – 51 833,83 Eur. Ignalinos rajono savivaldybė nuosavomis lėšomis prie projekto įgyvendinimo įsipareigojo prisidėti ne mažiau kaip 15 proc., kas sudaro 9 147,15 Eur.

Projekto veiklos ir siekiami rezultatai. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai pasirašius bendradarbiavimo sutartį, kartu su projekto partneriais Latvijos žemės ūkio universitetu, Latvijos Ludzos rajono savivaldybe ir Kupiškio rajono savivaldybės administracija, planuojami pasiekti šie rezultatai:

1. Sutvarkyti tris apleistus žemės plotus ir atstatyti dirvožemio būklę buvusios Kazitiškio katilinės Ignalinos rajono, buvusios naftos bazės Naivių kaimo Kupiškio rajono ir buvusio linų fabriko Ludzos rajono teritorijose.

2. Bendradarbiaujant projekto partneriams sukurti 3D virtualią ekskursiją užterštų ir projekto metu tvarkomų teritorijų maršrutu.

3. Visų projekto partnerių pastangomis sukurti mokomąją priemonę – užterštų teritorijų atgaivinimo praktinį vadovą.

4. Kelionėje į praeityje užterštas teritorijas Vokietijoje projekto partneriams įgyti žinių ir patirties inovatyviais užterštų teritorijų tvarkymo klausimais.

5. Vykdyti bandomąjį tyrimą, pritaikant įgytas žinias apie fitoremediacijos metodą, kaip efektyviausią, perspektyviausią ir aplinkai draugiškiausią užterštų teritorijų valymo technologiją. 

6. Surengti tris dviejų dienų seminarus / praktinius užsiėmimus tikslinėms projekto grupėms (vietos gyventojams, verslininkams, moksleiviams); Latvijos žemės ūkio universitetas projekto pabaigoje viešo renginio metu visuomenei pristatys viso projekto rezultatus.

 

Informacija apie projekto partnerius:

1. Latvijos žemės ūkio universitetas / Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Lielā g. 2, Jelgava, LV-3001 Latvija.

2. Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 2, Kupiškis, LT-40115 Lietuva.

3. Ludzos rajono savivaldybė / Ludzas novada pašvaldība

Raina g. 16, Ludza, LV-5701 Latvija.

4. Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Laisvės a. 70, Ignalina, LT-30112 Lietuva.

Kita informacija apie projektą.

Projektas bus įgyvendinamas nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 31 d.

Projekto interneto svetainė http://latlit.eu/lli-325-brownreg.

Projektas iš dalies finansuojamas 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos lėšomis www.latlit.eu.

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-12-14 10:48:40
Naujienų prenumerata