Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.06.29
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija

Kviečiame teikti paraiškas vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms finansuoti.


 

Lėšos skiriamos vaikų vasaros stovykloms, kuriose mokiniams vasaros atostogų metu organizuojama neformaliojo vaikų švietimo veikla, vykdoma kartu su maitinimo ir (arba) apgyvendinimo paslaugomis, taip pat kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms (neformaliojo vaikų švietimo projektams, edukacinėms veikloms ir kitiems ugdomojo pobūdžio renginiams), vadovaujantis Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašu.

 

Teikti paraiškas ir gauti finansavimą gali:

1. savivaldybės teritorijoje veikiančios švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kiti juridiniai asmenys, kurie:

1.1. turi teisę vykdyti švietimo veiklą;

1.2. turi programoms vykdyti pritaikytas patalpas, įrangą, priemones;

1.3. atitinka higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus;

1.4. turi mokytojų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turinčių teisę teikti švietimo paslaugas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas;

2. laisvieji mokytojai, pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą turintys teisę ugdyti vaikus pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir teisės aktų nustatyta tvarka įsigiję verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą.

Švietimo teikėjai, norintys gauti finansavimą vaikų vasaros stovykloms ir / ar kitoms neformaliojo vaikų švietimo veikloms Ignalinos rajono savivaldybės administracijai teikia:

1. užpildytą programos paraišką (paraiškos forma);

2. registracijos Juridinių asmenų registre pažymėjimo (jei teikėjas – juridinis asmuo), verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos (jei teikėjas – fizinis asmuo) kopiją ar išrašą;

3.  nuostatų (įstatų) ar kito dokumento, kuriame įteisinta švietimo ir / ar vaikų poilsio stovyklų veikla, kopiją ar išrašą (jei teikėjas – juridinis asmuo) arba dokumento (-ų), kuris (-ie) pagrindžia, kad teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju (pedagogu), kopiją (-as) ar išrašą (-us) (jei teikėjas – fizinis asmuo).

 

Vaikų vasaros stovyklos ir / ar kitos neformaliojo vaikų švietimo veiklos gali būti finansuojamos, jeigu atitinka šiuos kriterijus:

skirtos mokiniams, besimokantiems savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;užtikrinama dalyvių sveikata ir saugumasneformaliojo vaikų švietimo veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytoju pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnį.

Paraiškos priimamos iki liepos 3 d. 17 val. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 31 kabinete, adresu: Laisvės a. 70, Ignalina.

Informaciją teikia Švietimo ir kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Vaitkevičienė, el. p. danguole.vaitkeviciene@ignalina.lt, tel. (8 386) 39 145.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata