Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Ignalinos miesto daugiabučio namo Smėlio g. 28 atnaujinimas

                       

 

           Ignalinoje baigtas renovuoti  Smėlio g. 28 daugiabutis namas

Ignalinoje sėkmingai įgyvendinami ES remiami daugiabučių namų atnaujinimo projektai. Vienas iš jų - „Ignalinos miesto daugiabučio namo Smėlio g. 28 (statybos metai 1971) atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą (santrumpa - Ignalinos miesto daugiabučio namo Smėlio g. 28 atnaujinimas)“. Kadangi renovacija vykdoma pagal Probleminių teritorijų plėtros programą, tai šio namo gyventojams teko prisidėti tik 20 proc. visos projekto sumos. Tai ypač palankios sąlygos.

Prieš renovaciją minėto daugiabučio pastatas buvo fiziškai nusidėvėjęs, šildymo sistema neefektyvi, suvartojama daug šilumos energijos, karšto ir šalto vandentiekio sistema, nuotekų šalinimo vamzdžiai, langai, durys  prastos būklės. Įgyvendinus projektą šis 8 butų turintis namas buvo rekonstruotas, o jo gyventojams suteiktos geresnes gyvenimo sąlygos, sveika ir graži aplinka. Tikimasi, jog sumažės gyventojų išlaidos butų šildymui, bus taupomos ir savivaldybės biudžeto lėšos, skirtos gyventojų šildymo išlaidų kompensavimui. Planuojami šiluminės energijos sutaupymai per metus -  iki 53,51 MWh.

Renovuojant pastatą  stengiamasi didinti  energijos suvartojimo efektyvumą lemiančias savybes – apšiltintos sienos, rekonstruojamas stogas, nuotekų šalinimo ir lietaus nuvedimo sistemos, pakeičiami laiptinių, rūsio ir butų langai, lauko durys, izoliuojami vandentiekio vamzdynai, pakeisti bei  izoliuoti šildymo sistemos magistraliniai vamzdynai. Gyventojai  džiaugiasi  puikia namo estetine išvaizda. Tai prisidės ir prie Ignalinos kaip kurortinio miesto įvaizdžio gerinimo.

Projektas „Ignalinos mieto daugiabučio namo Smėlio g. 28 (statybos metai 1971 m.), atnaujinimas pirmiausia didinant jo energijos efektyvumą“ (santrumpa „Ignalinos miesto daugiabučio namo Smėlio g. 28 atnaujinimas“) finansuotas pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos VP3-1. prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“. Jo įgyvendinimui skirtas ES struktūrinių fondų finansavimas 199 tūkst. 602 Lt, Pareiškėjo lėšos – 49 tūkst. 900 Lt. Projektą vykdė Ignalinos rajono savivaldybės administracija, įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra. Darbus atliko konkursą laimėjusi įmonė – UAB „Ignalinos statyba“.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-05-02 15:20:25
Naujienų prenumerata