Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Informacinės technologijos

2018–2019 m. m.

2018-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 649 kompiuteriai: 466 naudojami mokinių mokymui, 57 – mokyklų administracijų darbui. 579 kompiuteriai prijungti prie interneto, 176 – nešiojamieji, 77– planšetiniai. Per praėjusius mokslo metus mokyklos įsigijo 140 naujų kompiuterių (iš jų 60, atsižvelgdamas į ilgalaikį savivaldybės indėlį kompiuterizuojant mokyklas, skyrė Švietimo informacinių technologijų centras).

Mokyklose taip pat naudojamos 24 interaktyvios lentos, esamų daugialypės terpės projektorių skaičius – 143.

Elektroninį dienyną šiais mokslo metais, kaip ir ankstesniais, naudoja visos rajono mokyklos, išskyrus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyrių ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą.

Kitose rajono švietimo įstaigose naudojami dar 66 kompiuteriai, 1 interaktyvi lenta, 11 daugialypės terpės projektorių.

Visose švietimo įstaigose veikia internetas, o daugumoje jų – ir belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas.

2019-04-01, pagal mokyklų pateiktus duomenis, visi rajono pedagogai, dirbantys pirmaeilėse pareigose, turi kompiuterinio raštingumo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standartą, 99,5 % naudoja IKT ir internetą savo dėstomam dalykui, 48,8 % dalijasi patirtimi virtualiose bendruomenėse. 


2017–2018 m. m.

2017-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 571 kompiuteris: 390 naudojami mokinių mokymui, 57 – mokyklų administracijų darbui, 105 – kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. 543 kompiuteriai prijungti prie interneto, 124 – nešiojamieji, 62 – planšetiniai. Per praėjusius mokslo metus mokyklos įsigijo 60 naujų kompiuterių.

Mokyklose taip pat naudojamos 24 interaktyvios lentos, esamų daugialypės terpės projektorių skaičius – 136.

Elektroninį dienyną šiais mokslo metais, kaip ir ankstesniais, naudoja visos rajono mokyklos, išskyrus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyrių ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą.

Kitose rajono švietimo įstaigose naudojami dar 62 kompiuteriai, 1 interaktyvi lenta, 11 daugialypės terpės projektorių.

Visose švietimo įstaigose veikia internetas, o daugumoje jų – ir belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas.

2018-04-01, pagal mokyklų pateiktus duomenis, 99,5 % rajono pedagogų, dirbančių pirmaeilėse pareigose, turi kompiuterinio raštingumo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standartą, 99,0 % naudoja IKT ir internetą savo dėstomam dalykui, 50,2 % dalijasi patirtimi virtualiose bendruomenėse. 

 

2016–2017 m. m.

2016-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 563 kompiuteriai. Iš jų 380 naudojami mokinių mokymui, 57 – mokyklų administracijų darbui, 103 – kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. 529 kompiuteriai prijungti prie interneto, 116 kompiuterių – nešiojamieji, 58 – planšetiniai. Per praėjusius mokslo metus mokyklos įsigijo 46 naujus kompiuterius.

Mokyklose taip pat naudojamos 22 interaktyvios lentos, esamų daugialypės terpės projektorių skaičius – 128.

Elektroninį dienyną šiais mokslo metais, kaip ir praėjusiais, naudoja visos rajono mokyklos, išskyrus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyrių ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą.

Kitose rajono švietimo įstaigose naudojami dar 65 kompiuteriai, 1 interaktyvi lenta, 10 daugialypės terpės projektorių.

Visose švietimo įstaigose veikia internetas, o daugumoje jų – ir belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas.

2017-04-01, pagal mokyklų pateiktus duomenis, 97,1 % rajono pedagogų (dirbančių pirmaeilėse pareigose)naudojo IKT savo dėstomam dalykui. Pedagogų, pasidalijusių patirtimi virtualiose bendruomenėse, dalis – 47,8 %.


2015–2016 m. m.

2015-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 562 kompiuteriai. Iš jų 339 naudojami mokinių mokymui, 61 – mokyklų administracijų darbui, 113 – kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. 520 kompiuterių prijungti prie interneto, 116 kompiuterių – nešiojamieji, 58 – planšetiniai. Per praėjusius mokslo metus mokyklos įsigijo 126 naujus kompiuterius.

Mokyklose taip pat naudojamos 22 interaktyvios lentos, esamų daugialypės terpės projektorių skaičius – 115.

Elektroninį dienyną šiais mokslo metais, kaip ir praėjusiais, naudoja visos rajono mokyklos, išskyrus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyrių ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą.

Kitose rajono švietimo įstaigose naudojamas dar 71 kompiuteris, 1 interaktyvi lenta, 8 daugialypės terpės projektoriai.

Visose švietimo įstaigose veikia internetas, o daugumoje jų – ir belaidžio (Wi-Fi) interneto tinklas.

2016-04-01, pagal mokyklų pateiktus duomenis, 99,5 % (prieš du metus – 84,4 %) rajono pedagogų naudojo IKT savo dėstomam dalykui. Pedagogų, pasidalijusių patirtimi virtualiose bendruomenėse, dalis – 46,8 %.

 

2014–2015 m. m. 

2014-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 468 kompiuteriai. Iš jų 288 naudojami mokinių mokymui, 58 – mokyklų administracijų darbui, 70 – kompiuterizuotos mokytojų darbo vietos. 435 kompiuteriai prijungti prie interneto, 81 kompiuteris – nešiojamasis. Dar 79 kompiuteriai buvo kitose rajono švietimo įstaigose.

Rajono mokyklose naudojama 20 interaktyviųjų lentų. Tokias lentas turi visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos. Šalyje 2013 m. 1 miesto mokyklai vidutiniškai teko 0,8, 1 kaimo mokyklai – 0,9 interaktyviosios lentos; Ignalinos savivaldybėje 2014 m. šie rodikliai žymiai aukštesni: vienai bendrojo ugdymo mokyklai tenka vidutiniškai 2,9 interaktyvios lentos. Bendrojo ugdymo mokyklose esamų daugialypės terpės projektorių skaičius – 100. Dar 6 tokie projektoriai naudojami kitose švietimo įstaigose.

2014–2015 mokslo metų pradžioje rajono bendrojo ugdymo mokyklose 100 1–12 klasių mokinių vidutiniškai teko 18,97 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui.

Elektroninį dienyną naudoja visos rajono mokyklos, išskyrus Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos Ceikinių skyrių ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą.

2015-04-01, pagal mokyklų pateiktus duomenis, 97,0 % (praėjusiais metais – 84,4 %) rajono pedagogų naudojo IKT savo dėstomam dalykui. Pedagogų, pasidalijusių patirtimi virtualiose bendruomenėse, dalis – 45,1 %.

 

2013–2014 m. m. 

2013-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 518 kompiuterių. Iš jų 347 naudojami mokinių mokymui, 51 – mokyklų administracijų darbui. 450 kompiuterių prijungti prie interneto, 80 kompiuterių – nešiojamieji. Dar 77 kompiuteriai buvo kitose rajono švietimo įstaigose. Per praėjusius mokslo metus mokyklas pasiekė 58 nauji kompiuteriai.

Rajono mokyklose naudojama 17 interaktyviųjų lentų. Tokias lentas turi visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos, išskyrus Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą. Šalyje 2013 m. 1 miesto mokyklai vidutiniškai teko 0,8, 1 kaimo mokyklai – 0,9 interaktyviosios lentos; Ignalinos savivaldybėje šie rodikliai žymiai aukštesni: atitinkamai 3,7 ir 1,5.

2013–2014 mokslo metų pradžioje rajono bendrojo ugdymo mokyklose 100 1–12 klasių mokinių vidutiniškai teko 20,87 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui.

Elektroninį dienyną naudoja visos rajono mokyklos, išskyrus Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnaziją, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos Ceikinių skyrių ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą.

2014-04-01 pagal mokyklų pateiktus duomenis, 93,8 % rajono mokytojų (skaičiuojama be IT mokytojų) turėjo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę dalį, 84,4 % rajono pedagogų naudojo IKT savo dėstomam dalykui (skaičiuojant su IT mokytojais, atitinkamai 88,9 %).

 

2012–2013 m. m. 

2012-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 492 kompiuteriai, iš jų 353 naudojami mokinių mokymui, 51 – mokyklų administracijų darbui. 429 kompiuteriai buvo prijungti prie interneto, 80 kompiuterių – nešiojamieji. Dar 79 kompiuteriai buvo kitose rajono švietimo įstaigose.

2012–2013 mokslo metų pradžioje rajono bendrojo ugdymo mokyklose 100 1-12 klasių mokinių (be suaugusiųjų) vidutiniškai teko 19,99 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui (šalies vidurkis 2011 m. pabaigoje – 13).

Per praėjusius mokslo metus mokyklas pasiekė 59 nauji kompiuteriai. Kaip ir praėjusiais mokslo metais, dauguma jų įsigyti pagal Mokyklų tobulinimo programos plius projektus. Pagal Mokyklų tobulinimo programos plius projektą „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ šiais mokslo metais dalį rajono penktokų turėtų pasiekti planšetiniai kompiuteriai.

Mokyklose vis labiau naudojamos interaktyviosios lentos. Šiais metais rajono mokyklose jų yra 15. Tokias lentas turi visos rajono bendrojo ugdymo mokyklos, išskyrus Ignalinos „Šaltinėlio“ mokyklą (šalyje 2011 m. interaktyviosiomis lentomis buvo aprūpinta 52 proc. visų mokyklų).

Elektroninis dienynas plinta vis sparčiau. Naudojant tokį dienyną, nebereikia pildyti popierinio; mokiniams tampa nereikalingos ir pažymių ar pasiekimų knygelės. Tėvai savo vaikų pažymius, ugdymo pasiekimus gali bet kada sužinoti, prisijungę prie elektroninio dienyno jiems patogiu laiku. Praėjusiais mokslo metais tokį dienyną naudojo 4 rajono mokyklos ir 2 jų skyriai, šiais mokslo metais elektroninį dienyną pradėjo naudoti ir Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla.  Elektroninio dienyno šiais metais nenaudoja tik Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ vidurinė mokykla, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinės mokyklos Ceikinių skyrius ir Ignalinos „Šaltinėlio“ mokykla.

2013-04-01 duomenimis, 89,4 % rajono mokytojų (skaičiuojama be IT mokytojų) turėjo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę dalį, 94,5 % rajono pedagogų naudojo IKT savo dėstomam dalykui per pamokas arba pasiruošimo joms metu (skaičiuojant su IT mokytojais, atitinkamai 92,2 % ir 97,3 %). Šalyje šie rodikliai 2013 m. pradžioje buvo atitinkamai 77,9 % ir 85,9 %.

 

2011–2012 m. m.

2011-10-01 rajono bendrojo ugdymo mokyklose buvo 496 kompiuteriai, iš jų 354 naudojami mokinių mokymui, 53 – mokyklų administracijų darbui. 415 kompiuterių buvo prijungti prie interneto, 66 kompiuteriai – nešiojamieji. Rajono mokyklose buvo 11 interaktyvių lentų.

Mokslo metų pradžioje rajono bendrojo ugdymo mokyklose 100 1-12 klasių mokinių (be suaugusiųjų) vidutiniškai teko 18,96 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui (šalies vidurkis - 13).

Visos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos yra aprūpintos interaktyviosiomis lentomis. Tokių savivaldybių šalyje 2011 m. buvo tik 3.

Per praėjusius mokslo metus mokyklas pasiekė 57 nauji kompiuteriai. Kaip ir praėjusiais mokslo metais, dauguma jų įsigyti pagal Mokyklų tobulinimo programos plius projektus.

Šiais mokslo metais 4 rajono bendrojo ugdymo mokyklose (Ignalinos rajono gimnazijoje, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazijoje ir abiejuose jos skyriuose, Ignalinos Česlovo Kudabos pagrindinėje mokykloje ir Ignalinos r. Daugėliškio vidurinėje mokykloje) buvo naudojamas elektroninis dienynas. Naudojant tokį dienyną, nebereikia pildyti popierinio; be to, mokiniams tampa nereikalingos pažymių ar pasiekimų knygelės. Tėvai savo vaikų pažymius gali bet kada sužinoti, prisijungę prie elektroninio dienyno jiems patogiu laiku.

2012-04-02 duomenimis, šalyje buvo tik 13 savivaldybių, kuriose visos švietimo įstaigos turi savo interneto svetaines. Mūsų rajone visos rajono švietimo įstaigos savo atskiras interneto svetaines turi jau nuo 2009-09-01.

2012-04-02 duomenimis, 81,2 % rajono mokytojų (skaičiuojama be IT mokytojų) turėjo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę dalį, 89,3 % rajono pedagogų naudojo IKT savo dėstomam dalykui (per pamokas arba pasiruošimo joms metu).

 

2010–2011 m. m. pradžioje rajono bendrojo lavinimo mokyklose buvo 475 kompiuteriai, iš jų 361 naudojami mokinių mokymui, 45 – mokyklų administracijų darbui. 392 kompiuteriai buvo prijungti prie interneto, 46 kompiuteriai – nešiojamieji. Rajono mokyklose buvo 8 interaktyvios lentos. Mokslo metų pradžioje rajono bendrojo lavinimo mokyklose 100 1-12 klasių mokinių (be suaugusiųjų) vidutiniškai teko 17,9 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui.

Per praėjusius mokslo metus mokyklas pasiekė 62 nauji kompiuteriai. Dauguma jų įsigyti pagal Mokyklų tobulinimo programos plius projektus.

2011-04-01 duomenimis, 73,3 % rajono mokytojų turėjo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę, 41,3 % – edukologinę dalį. 91,8 % rajono pedagogų naudojo IKT savo dėstomam dalykui (per pamokas arba pasiruošimo joms metu). Per šiuos mokslo metus kompiuterių skaičius bendrojo lavinimo mokyklose padidėjo, ir 2011-04-11 jose buvo 497 kompiuteriai. Dar 45 kompiuteriai buvo kitose švietimo įstaigose.

 

2009–2010 m. m. pradžioje rajono bendrojo lavinimo mokyklose buvo 424 kompiuteriai, iš jų 349 naudojami mokinių mokymui, 47 – mokyklų administracijų darbui. 333 kompiuteriai buvo prijungti prie interneto. 26 kompiuteriai – nešiojamieji.

Šiais mokslo metais Ignalinos rajono gimnazija visiškai atsisakė popierinio dienyno ir mokinių ugdymo apskaitą tvarkė tik elektroniniame dienyne.

Visos rajono švietimo įstaigos turėjo savo atskiras interneto svetaines.

2010 m. kovo mėn. bendrojo lavinimo mokyklose buvo 445 kompiuteriai, 7 interaktyvios lentos, 48 multimedijos projektoriai. Mokslo metų viduryje rajono bendrojo lavinimo mokyklose 100 mokinių vidutiniškai teko15,5 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui (be kitoms reikmėms naudojamų kompiuterių).

2010-04-01 duomenimis, 84,9% rajono mokytojų (su IT mokytojais – 87,3 %) turėjo žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę, 39,4% (su IT mokytojais – 41,9%) – edukologinę dalį. 77,5% rajono pedagogų (su IT mokytojais – 79,9%) naudojo IKT savo dėstomam dalykui (per pamokas arba pasiruošimo joms metu).

 

2008–2009 m. m. pradžioje rajono bendrojo lavinimo mokyklose buvo 456 kompiuteriai, iš jų 356 naudojami mokinių mokymui, 58 – mokyklų administracijų darbui. 328 kompiuteriai buvo prijungti prie interneto. 13 kompiuterių – nešiojamieji. Per praėjusius mokslo metus mokyklas pasiekė net 129 nauji kompiuteriai. Šiuo metu rajono bendrojo lavinimo mokyklose 100 mokinių vidutiniškai tenka 15 kompiuterių, naudojamų mokinių mokymui (be kitoms reikmėms naudojamų kompiuterių). Palyginimui – praėjusiais metais rugsėjo mėn. tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 294, o 100 mokinių vidutiniškai teko 11,5 kompiuterio. Dar 42 kompiuteriai buvo neformaliojo švietimo mokyklose.

Mokslo metų pradžioje penkios rajono mokyklos naudojosi spartesniu interneto ryšiu negu praėjusiais mokslo metais. Mokslo metų viduryje visų mokyklų interneto greitis buvo žymiai didesnis, negu praėjusiais mokslo metais - visas kaimiškąsias mokyklas pasiekė plačiajuostis interneto ryšys.

2009-04-01 duomenimis, 84,3% rajono mokytojų (su IT mokytojais – 86,9 %) turi žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę, 39,7% (su IT mokytojais – 42,3%) – edukologinę dalį. 72,8% rajono pedagogų (su IT mokytojais – 75,4%) naudoja IKT savo dėstomam dalykui (per pamokas arba pasiruošimo joms metu).

 

2007–2008 m. m., kaip ir anksčiau, visos Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklos ir jų skyriai, taip pat kitos švietimo įstaigos buvo kompiuterizuotos.

2007-09-01 rajono bendrojo lavinimo mokyklose buvo 375 kompiuteriai, 1-12 klasių moksleivių skaičiaus ir kompiuterių skaičiaus santykis – 6,8. (Tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 294, vienu kompiuteriu naudojosi vidutiniškai 8,7 moksleivio, 100 mokinių vidutiniškai teko 11,5 kompiuterio). Dar 39 kompiuteriai buvo neformaliojo švietimo mokyklose.

2007-09-01 duomenimis, šalyje besimokančių 1-12 klasių mokinių skaičiaus ir visų šalies bendrojo lavinimo mokyklose esančių kompiuterių skaičiaus santykis – 10,3. Mūsų rajone tokia padėtis buvo 2004 metais.

2008-01-01 duomenimis, rajono bendrojo lavinimo mokyklose buvo 471 kompiuteris, 5 interaktyvios lentos ir 37 kompiuteriniai projektoriai. Nuo 2007 m. rugsėjo mokyklos įsigijo net 108 naujus kompiuterius: 84 nusipirko, 24 gavo iš ŠMM. 2008 m. pradžioje 1-12 klasių moksleivių skaičiaus ir kompiuterių skaičiaus santykis – 5,4. (Moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių yra 354, taigi vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojasi 7,2 moksleivio, arba, kitaip tariant, 100 mokinių tenka 13,9 kompiuterio).

2008-03-20 duomenimis, 78% rajono mokytojų (su IT mokytojais – 81 %) turi žinias, atitinkančias pedagogų kompiuterinio raštingumo standarto technologinę, 29 % (su IT mokytojais – 31 %) – edukologinę dalį. 67 % rajono pedagogų (su IT mokytojais – 70 %) naudoja IKT savo dėstomam dalykui (per pamokas arba pasiruošimo joms metu).

Savo atskiras, pačių tvarkomas interneto svetaines susikūrė dar 3 rajono mokyklos: Ignalinos muzikos mokykla, Ignalinos mokykla-darželis „Šaltinėlis“, Ignalinos r. Mielagėnų pagrindinė mokykla. Mokslo metų pabaigoje savo interneto svetaines turėjo 10 švietimo įstaigų: visos gimnazijos ir vidurinės mokyklos, visos neformaliojo švietimo mokyklos, mokykla-darželis ir 2 (iš 5) pagrindinės mokyklos.

 

2006–2007 m. m. pradžioje (2006-09-05) rajono mokyklose buvo 359 kompiuteriai, 1-12 klasių moksleivių skaičiaus ir kompiuterių skaičiaus santykis – 7,5. (Tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 274, vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojosi 9,8 moksleivio, t. y. šimtui vaikų vidutiniškai teko 10,2 kompiuterių. 2006 m. ES šalyse šimtui mokinių vidutiniškai teko 11,3 kompiuterio, Lietuvoje – 5,9). Kitose ugdymo įstaigose dar buvo 47 kompiuteriai.

2006-10-20 bendrojo lavinimo mokyklosebuvo 384 kompiuteriai, 2007-02-20 – 388. Visų 1-12 klasių mokinių skaičiaus ir mokyklose esančių kompiuterių skaičiaus santykis – 7,11. (Tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 303, vienu kompiuteriu naudojosi vidutiniškai 9,1 moksleivio, kompiuterių skaičius 100 moksleivių – 11,0).

Mokslo metų pradžioje savo atskiras, savarankiškas interneto svetaines turėjo Ignalinos rajono gimnazija, Ignalinos rajono Vidiškių gimnazija, Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla ir Ignalinos moksleivių namai. Mokslo metų pabaigoje naujas interneto svetaines susikūrė Ignalinos r. Daugėliškio ir Didžiasalio „Ryto“ vidurinės mokyklos.

 

2005–2006 m. m. pradžioje (2005-10-04) rajono mokyklose buvo 296 kompiuteriai, 1-12 klasių moksleivių ir kompiuterių santykis – 9,5. (Tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 229, realiai vienas kompiuteris vidutiniškai teko 12,2 moksleivio). Dar 48 kompiuteriai buvo kitose ugdymo įstaigose. Diegiant informacines technologijas, toliau buvo vykdoma Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų kompiuterizavimo programa.

 

2004–2005 m. m., diegiant informacines technologijas, toliau buvo sėkmingai vykdoma mokyklų kompiuterizavimo programa, pagal kurią iš ŠMM buvo gauta kompiuterinės technikos ir programinės įrangos už 128 862 Lt.

Mokslo metų pradžioje (2004-10-04) rajono mokyklose buvo 290 kompiuterių, 1-12 klasių moksleivių skaičiaus ir kompiuterių skaičiaus santykis – 10,2. (Tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 243, realiai vienas kompiuteris vidutiniškai teko 12,1 moksleivio). Dar 45 kompiuteriai buvo kitose ugdymo įstaigose.

Pagal kompiuterių, tenkančių vienam mokiniui, skaičių šiais mokslo metais Ignalinos rajonas buvo antras šalyje, pagal kompiuterių skaičiaus prieaugį – pirmas. Vis daugiau rajono pedagogų įvairių dalykų pamokų metu ėmė naudoti kompiuterines mokomąsias programas (žr. Informacinės technologijos Ignalinos rajono mokyklose 2004 - 2005 m. m.).

 

2003–2004 m. m. rajono mokyklose buvo 274 kompiuteriai, moksleivių skaičiaus ir kompiuterių skaičiaus santykis – 11,2. (Tik moksleivių reikmėms skirtų kompiuterių buvo 223, realiai vienas kompiuteris vidutiniškai teko 13,8 moksleivio). Dar 39 kompiuteriai buvo kitose ugdymo įstaigose. Visos bendrojo lavinimo mokyklos turėjo nuolatinį interneto ryšį.

Informacinių technologijų diegimui vykdyti buvo atnaujinta Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų kompiuterizavimo programa 2004, kuri buvo pripažinta geriausia tarp respublikos miestų ir rajonų savivaldybių mokyklų kompiuterizavimo programų.

 

2002–2003 m. m. pradžioje mokyklose buvo 185 kompiuteriai, iš jų 155 skirti mokiniams, vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojosi 20,5 moksleivio. Didesnioji dalis (66%) rajono mokytojų jau buvo baigę įvairius kompiuterinio raštingumo kursus ar išmokę jais dirbti savarankiškai, savo įgūdžius galėjo sėkmingai taikyti ugdymo procese.

2002–2003 m. m. antroje pusėje mokyklose buvo 209 kompiuteriai, iš jų 180 skirti moksleiviams. Vienu kompiuteriu rajone vidutiniškai dalijosi 17,6 moksleivio. Visų vidurinių ir pagrindinių mokyklų (išskyrus Rimšės) bei gimnazijos moksleiviai galėjo naudotis internetu.

Informacinių technologijų diegimui vykdyti 2003 m. kovo mėn. buvo parengta Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų kompiuterizavimo programa 2003.

 

2001–2002 m. m. visos bendrojo lavinimo mokyklos jau buvo kompiuterizuotos, vienu kompiuteriu vidutiniškai naudojosi 24,4 moksleivio.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-04-08 10:51:57
Naujienų prenumerata