Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Teisės aktai

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 5 d. sprendimas Nr. T-194 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 4d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ir jų skyrių mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute; mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus 2019–2020 mokslo metams nustatymo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. VT-395 Dėl Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių patvirtinimo 2019–2020 mokslo metams

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V2-195 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V2-776 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir studijų rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimas Nr. T-146 „Dėl atlyginimo už neformalųjį vaikų švietimą dydžio nustatymo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 6 d. įsakymas Nr. SV-7 „Dėl vaikų apskaitos Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-88 „Dėl pritarimo Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinio ugdymo programoms“   

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T-87 „Dėl mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos pirmininko paskyrimo ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 18 d. įsakymas Nr. VT-24Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. V2-19 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo ir Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VT-495 Dėl vaikų apskaitos organizavimo ir tvarkymo Ignalinos rajono savivaldybėje   

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymas Nr. VT-424 Dėl Ignalinos rajonui reikalingų specialybių prioritetinio sąrašo patvirtinimo 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimas Nr. T-169 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. T-563 „Dėl Mokinių skaičiaus nustatymo neakivaizdinio mokymo klasėse“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“   

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimas Nr. T-168 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T-118 „Dėl Mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 18 d. sprendimas Nr. T-167 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimas Nr. T-144 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. SV-11 „Dėl Ignalinos gimnazijos paskyrimo Ignalinos rajono bazine mokykla“ 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. VT-360 Dėl bazinės mokyklos patvirtinimo, valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų organizavimo ir valstybinės kalbos mokėjimo kvalifikavimo komisijos sudarymo 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-73 „Dėl Mokyklinių autobusų naudojimo laisvu nuo mokinių vežimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas ir iš jų metu tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 17 d. sprendimas Nr. T-76 „Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimas Nr. T-26 Dėl Mokinių priėmimo į Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T-8 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų nustatymo  

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. VT-14 Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties nustatytiems reikalavimams

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. spalio 23 d. įsakymas Nr. V2-637 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. V2-776 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir studijų rėmimo komisijos sudarymo“ pakeitimo   

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. V2-776 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės studijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir studijų rėmimo komisijos sudarymo“ 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2016 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. SV-15 „Dėl savivaldybės ir mokyklų bendradarbiavimo modelio mokinių pasiekimams gerinti patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T-118   „Dėl mokinių vežimo išlaidų kompensavimo Ignalinos rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo  

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. T-105 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 9 d. sprendimo Nr. T-303 „Dėl mokesčio už neformaliojo ugdymo mokyklų teikiamas paslaugas“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. T-96 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo   

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. liepos 8 d. sprendimas Nr. T-95 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T-64 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 11 d. sprendimas Nr. T-16 Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. T-119 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. V2-117 Dėl Ignalinos kultūros ir sporto centro organizuojamų Ignalinos rajono savivaldybės mokyklų mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių vykdymo ir mokinių dalyvavimo šalies renginiuose tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-180 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 14 d. sprendimo Nr. T-203 „Dėl Ignalinos rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centro teikiamų paslaugų įkainių nustatymo“ pakeitimo“  

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-164 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl užmokesčio už vaikų užimtumą ir priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-163 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-49 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T-162 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. V2-354 „Dėl pritarimo Pasitikėjimo ugdymo programai“    Programa     

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-37 Dėl Ignalinos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-36 Dėl mokinių priėmimo į Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą tvarkos aprašo ir mokinių priėmimo į Ignalinos kultūros ir sporto centrą tvarkos aprašo patvirtinimo

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimas Nr. T-49 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų organizavimo ir jų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“      

Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. sausio 9 d. įsakymas Nr. V2-19 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos tvarkos aprašo ir Ignalinos rajono savivaldybės švietimo stebėsenos rodiklių patvirtinimo“  

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimas Nr. T-117 „Dėl užmokesčio už vaikų išlaikymą Ignalinos rajono bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimas Nr. T-18 „Dėl užmokesčio už vaikų užimtumą ir priežiūrą bendrojo ugdymo mokyklų pailgintos dienos grupėse nustatymo

 
Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 29 d. sprendimas Nr. T-87 „Dėl mokslo metų pradžios ir trukmės nustatymo neformaliojo švietimo ugdymo įstaigose“
 
Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-12 10:19:12
Naujienų prenumerata