Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.11.23
Kultūros tarybos konferencijoje

Utenos apskrities kultūros ir meno bendruomenės nariai lapkričio 23 d. dalyvavo nuotolinėje Utenos apskrities Regioninės kultūros tarybos konferencijoje, kurios metu pristatyti Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. finansavimo akcentai ir aktualijos. Kultūriniams projektams numatyti paskirstyti apie 21 mln. eurų. Paraiškos laukiamos iki gruodžio 1 dienos. 


Apžvelgta tolygios raidos programos 2020 m. įtaka kultūrinėms veikloms Utenos regione: išryškėjo rezidencijų, plenerų, kūrybinių stovyklų kryptis, literatūrinės veiklos ir  skaitymo skatinimas, keramikos kultūra, suaktyvėjo kompetencijų ugdymas, daugėja kryptingos partnerystės projektų. Minėta, kad į programą ėmė aktyviai įsitraukti Nevyriausybinis sektorius.

Tolygios raidos programos prioritetai:

Kultūros edukacija

Prioritetas apima šias veiklas:

Etninės kultūros ir kultūros paveldo pažinimui skirtos veiklos; Utenos regiono gyventojų meniniam ugdymui ir saviraiškai skirtos veiklos; sociokultūrinės veiklos;  pilietiškumui ir (ar) kritinio mąstymo ugdymui, ir (ar) informacinės visuomenės kūrimui, ir (ar) skaitymo skatinimui skirtos veiklos

Kultūrinių inovacijų partnerystė

Prioritetas apima šias veiklas:

Kūrybinę įvairovę skatinantys projektai;  profesionaliojo ir mėgėjų meno ugdančiosios kūrybinės partnerystės; tarptautinis bendradarbiavimas;  kultūros kelių sukūrimas ir integracija į Europos ar Lietuvos kultūros kelius;  regiono tapatumą (išskirtinumą) kuriantys projektai;  kultūrinių ir kūrybinių industrijų plėtros projektai inovacijoms skatinti.

Kūrybinės patirtys

Prioritetas apima šias veiklas:

Profesionalaus meno sklaida; menininkų rezidencijos ir mobilumas;  daugiakultūrio dialogo skatinimas; kultūros sektoriaus kompetencijų tobulinimas.

Gerbiami pareiškėjai, pateikti paraiškas dar galite iki gruodžio 1 dienos. Paskubėkite!

Detalią informaciją apie konkursus rasite internetinėje svetainėje www.ltkt.lt


 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata