Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2020.10.13
Informacija apie planuojamą keisti (atnaujinti) teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame, kad siekiant atnaujinti Ignalinos rajono šilumos ūkio specialųjį planą, parengtas savivaldybės tarybos sprendimo projektas „Dėl Ignalinos rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) pradžios ir planavimo tikslų nustatymo“. Skelbiame savivaldybės tarybos sprendimo projektą ir informaciją apie galimybę teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.


Planuojamas keisti (atnaujinti) savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – Ignalinos rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. V2-201 „Dėl Ignalinos rajono šilumos ūkio specialiojo plano tvirtinimo“.

Planavimo organizatorius – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius.

Numatomi Ignalinos rajono šilumos ūkio specialiojo plano planavimo tikslai:

  1. Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.
  2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.
  3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.
  4. Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Planuojama teritorija – Ignalinos rajono savivaldybės teritorija.

Sprendimo dėl Ignalinos rajono šilumos ūkio specialiojo plano keitimo (atnaujinimo) pradžios ir planavimo tikslų nustatymo projektas (PDF).

Susipažinti su sprendimo projekto ir planavimo tikslų dokumentais galima pas projekto rengėją. Pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima siųsti iki spalio 27 d. projekto rengėjui.

Projekto rengėja – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Inga Bielinytė, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina (31 kab.), tel. (8 386) 39145, el. paštas inga.bielinyte@ignalina.lt.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata