Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2019.10.02
Kviečiame teikti paraiškas

Ignalinos rajono savivaldybė skelbia Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.


 

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais (toliau – Nuostatai), patvirtintais  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“ .

 

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. spalio 2 d. iki 2019 m. lapkričio 4 d. 16.00 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Popierinis jos variantas (1 egzempliorius) turi būti pristatytas Ignalinos rajono savivaldybės administracijai (Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, 29 kabinetas). Jei paraiška siunčiama paštu registruotu laišku arba per pašto kurjerį, ant voko turi būti ne vėlesnė kaip 2019 m. lapkričio 4 d. išsiuntimo žyma.

 

Pareiškėjas kartu su paraiška, kurią sudaro užpildyta paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas) ir projekto sąmata (Nuostatų 2 priedas), privalo pateikti Nuostatų 17 punkte nurodytus lietuvių kalba surašytus dokumentus (arba jų vertimų, patvirtintų vertėjo arba pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, kaip numatyta Nuostatų 15 punkte) arba jų kopijas.

 

Projektams įgyvendinti planuojama skirti lėšų suma – 2217 (du tūkstančiai du šimtai septyniolika) eurų.

 

Projekto paraiškos forma (Nuostatų 1 priedas)

Projekto išlaidų sąmatos forma (Nuostatų 2 priedas)

Deklaracijos forma (Nuostatų 5 priedas)

 

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Informatikos ir bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Česliokas, tel. (8 386) 52908, el. paštas arturas.cesliokas@ignalina.lt.

Jo nesant, konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Ignalinos rajono  savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorė Asta Savičiūnaitė, tel. (8 386) 52 908, el. paštas asta.saviciunaite@ignalina.lt.

 

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais nuo 10.00 val. iki 14.00 val.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata