Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt

Vidiškių detalusis planas

Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai – aplinkosauga, ekonominis ir socialinis vystymasis. Viena iš priemonių, siekiant įgyvendinti Darnaus vystymosi koncepciją Lietuvoje, yra teritorijų planavimas. 1983 m. patvirtintas, Vidiškių gyvenvietės išplanavimo projektas buvo parengtas 10 metų perspektyvai – taigi jis yra pasenęs. Projekto sprendiniai netenkino kaimo plėtros poreikių. Tuometinė išplanavimo projektų rengimo metodika neatitiko dabartinių teisės aktų keliamų tikslų ir uždavinių, detalizavimo lygio bei sprendinių lankstumo. Tai sukelia daug problemų rengiant atskirų žemės sklypų detaliuosius planus naujoms statyboms bei esamų užstatytų teritorijų pertvarkymui. Tolimesnė Vidiškių kaimo teritorinė plėtra be naujo teritorijų planavimo dokumento, t. y. kaimo teritorijos detaliojo plano, negalima. Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti darnią Vidiškių kaimo urbanistinę, socialinę ir ekonominę plėtrą. Be pagrindinio tikslo, šiuo projektu siekiama formuoti sveiką ir harmoningą gyvenamąją, darbo ir poilsio aplinką, saugoti, racionaliai naudoti gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei rekreacijos išteklius, skatinti investicijas Vidiškių kaimo socialiniam ekonominiam vystymui. Projekto uždavinys – parengti Vidiškių kaimo detalųjį planą. Parengus Vidiškių kaimo detalųjį planą sukurtos prielaidos darniai urbanistinei, socialinei ir ekonominei plėtrai bei investicijų pritraukimui kaimo socialiniam ekonominiam vystymui. Sudarytos sąlygos racionaliam dar neužstatytų teritorijų panaudojimui ir Vidiškių kaimo teritorinei plėtrai.

Projekto kodas:VP1-4.2-VRM-04-R-92-008

Projekto pradžia: 2011-08-26         Projekto pabaiga: 2013-12-06
Bendra projekto vertė:
31 962,95 €
Projektui skirtas finansavimas:
27 168,3 €
Projektui išmokėta lėšų:
24 844,63 €
Iš jo ES dalis:
27 168,3 €
Iš jo ES dalis:
24 844,63 €
Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-20 16:52:23
Naujienų prenumerata