Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
PVM mokėtojo kodas LT887683515
Tel. (8 386) 52 096
Faks. (8 386) 53 148
El. paštas info@ignalina.lt
Klausimai-atsakymai
Prašome atsakyti kur kreiptis dėl laiku nevykdomos namo renovacijos Turistų g. 49, Ignalinoje. Darbai nevyksta. Būtų ūkis atsakymo nepateikia, su darbų rangovais ir paskirtais atsakingais projekto vadovais bei vykdytojais susikalbėti neįmanoma. Prašome nurodyti cpva atsakingų darbuotojų kontaktus į kuriuos galėtume kreiptis dėl problemos sprendimo. Prašome atsakyti kokios numatytos priemonės ir atsakomybė, jeigu namas nebus renovuotas pagal numatytą terminą. iš anksto ačiū už atsakymus. Spausdinti
2018-07-23

Atsakydami į Jūsų paklausimą informuojame, kad daugiabučio namo Turistų g. 49, Ignalina butų savininkai dėl vykdomų namo atnaujinimo (modernizavimo) darbų raštu į Projekto administratorių  UAB Ignalinos butų ūkis nesikreipė. Visa informacija apie statybos dalyvius, jų kontaktai, buvo paskelbti namo laiptinių skelbimo lentoje. Su gyventojais yra bendraujama, visa rūpima informacija yra teikiama.

Daugiabučio namo, Turistų g. 49, Ignalina, atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų su techninio darbo projekto parengimu sutartis pasirašyta 2017 m. lapkričio 15 d. tarp UAB Ignalinos butų ūkis (Užsakovas) ir UAB „Statybų kodas“ (Rangovas). Visi darbai turi būti atlikti per 13 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos, t.y. iki 2018 m. gruodžio 15 d. Rangovas turi teisę pratęsti sutartį pagal sutarties 5.1. punktą „Pagrindinės sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Pagrindinės sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių susitarimų Pagrindinė sutartis gali būti pratęsta 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius, t. y. neilgesniam kaip 12 (dvylika) mėnesių laikotarpiui“. Rangovui netinkamai vykdant sutarties sąlygas pagal sutarties 10.5 punktą taikomos sankcijos „Jei Tiekėjas neatlieka visų Darbų Pagrindinėje sutartyje nustatytu laiku, Pagrindinės sutarties įvykdymo užtikrinimas Tiekėjui negražinamas ir Užsakovui pareikalavus, Užsakovui sumokama suma, nurodytą šiame užtikrinime. Jei šiuo atveju, Pagrindinė sutartis nenutraukiama, ir Tiekėjas įsipareigoja toliau vykdyti Pagrindinę sutartį, jis Užsakovui papildomai moka 0,05 procento delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo Pagrindinėje sutartyje nurodytos visos Pagrindinės sutarties objekto kainos“.

   Informuojame, kad pasikeitus STR 2.03.01:2001 „STATINIAI IR TERITORIJOS. REIKALAVIMAI ŽMONIŲ SU NEGALIA REIKMĖMS“ nuostatoms, Rangovas užtruko daugiau nei 3 mėnesius su statybos leidimo gavimu.

 Pagal pateiktą Rangovo įkainuotą veiklos grafiką, kuris yra neatsiejama sutarties dalis, techninio darbo projekto parengimo darbai turėjo būti baigti kovo mėn., o rangos darbai pradėti balandžio mėn. Šiai dienai yra parengtas techninis darbo projektas, gautas statybos leidimas pradėti cokolio šiltinimo darbai, vyksta buto langų ir balkono durų keitimo darbai bei balkonų PVC konstrukcijų montavimo darbai. Rugpjūčio mėnesį prasidės stogo šiltinimo įrengiant nauja dangą bei fasado sienų šiltinimo darbai.

Visa informacija dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) atsakingų asmenų yra pateikta UAB Ignalinos butų ūkis internetiniame puslapyje http://ignalinosbutuukis.lt/ignalinos-enervizija-ii/22-turistu-g-49-ignalina/.

Centrinės projektų valdymo agentūros informacija https://www.cpva.lt/lt/veikla/paramos-administravimas.html.

Būsto energijos taupymo agentūros informacija http://www.betalt.lt/.

 

 

UAB Ignalinos butų ūkis

vyriausiasis inžinierius

Aleksandr Dolgov

 
Atgal
Naujienų prenumerata