Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.01.21
Parengtas sprendimo projektas

Parengtas sprendimo „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“ projektas.


 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsniu, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija), 3 ir 12 punktais, atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. sausio 20 d. teikimą Nr. R2-111-3.14 „Dėl pavadinimo gatvei suteikimo“, Ignalinos rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Suteikti Ignalinos rajono savivaldybės Ignalinos miesto seniūnijos Ignalinos miesto gatvei pavadinimą – Bokšto aklg. (A1-A10) (gatvių išdėstymo planas pridedamas).

Pastaba. Susipažinti su parengtu sprendimo projektu, teikti pasiūlymus ir pastabas galima projekto rengėjai Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyresniajai specialistei Vaidai Artemjevai tel. (8 386) 5 18 19, mob. 8 628 74998, el. p. vaida.artemjeva@ignalina.lt, Ignalinos rajono savivaldybė, Laisvės a. 70, 40 kabinetas. Teikti pastabas ir pasiūlymus galima nuo 2021 m. sausio 21 d. iki 2021 m vasario 3 d.

 

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata