Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Pastatas – mechaninės dirbtuvės-garažo pastatas

Aukciono organizatorius: Ignalinos rajono savivaldybės administracija, kodas 288768350, buveinė: Ignalinos r. sav., Ignalinos m., Laisvės a. 70.

Pirmą kartą parduodamas nekilnojamasis turtas: Pastatas – mechaninės dirbtuvės-garažo pastatas (unikalus Nr. 4400-5209-9086, bendras plotas – 1721,67 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), mechaninių dirbtuvių pastatas (unikalus Nr. 4400-5575-5118, bendras plotas – 128,01 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto), mechaninių dirbtuvių pastatas (unikalus Nr. 4400-5575-5120, bendras plotas – 44,82 kv. m, pastatas mūrinis) ir šiam nekilnojamajam turtui priskirtas 1,6834 ha valstybinės žemės sklypas (kadastro numeris 4527/0002:154, unikalus Nr. 4400-5484-3936) Mokyklos g. 16, Gilūtų k., Mielagėnų sen., Ignalinos r.

Nekilnojamasis turtas yra parduodamas esamos būklės.

Žemės sklypas yra parduodamas.

Pagrindinė žemės sklypo naudojimo paskirtis: kita.

Naudojimo būdas: pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Specialiosios žemės naudojimo sąlygos:

1. Viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktas skirsnis).

2. Kelių apsaugos zonos (III skyrius, antrasis skirsnis).

3. Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonos (VI skyrius, antrasis skirsnis).

Pradinė bendra nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo pardavimo kaina – 15450,00 Eur, iš kurios: nekilnojamojo turto pradinė pardavimo kaina – 10400,00 Eur, žemės sklypo pradinė pardavimo kaina – 5050,00 Eur (iš jos žemės sklypo parengimo išlaidos sudaro 450,00 Eur).

Mažiausias kainos didinimo intervalas – 50,00 Eur.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis – 30,00 Eur.

Aukciono dalyvio garantinis įnašas – 1545,00 Eur.

Turto apžiūra: 2021 m. rugsėjo 10 d. nuo 08.00 iki 15.00 val. Kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresniąją specialistę Ramunę Mečelienę, tel. (8 386) 39140, el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt.

Aukciono vykdymo būdas – elektroninis aukcionas, vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašu, patvirtintu  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešame aukcione tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Aukcionas vykdomas informacinių technologijų priemonėmis interneto svetainėje http://www.evarzytynes.lt/.

Aukciono dalyvių registracijos pradžia 2021-09-14, 00.00 val., pabaiga 2021-09-15, 23.59 val.

Aukciono pradžia 2021-09-20, 09.00 val., pabaiga 2021-09-23, 13.59 val.

Aukciono dalyvio registravimo mokestis ir garantinis įnašas turi būti sumokėti iki dokumentų pateikimo registruoti aukciono dalyvį. Sąskaita, į kurią turi būti sumokamas aukciono dalyvio registravimo mokestis, garantinis įnašas ir atsiskaitoma už parduotą nekilnojamąjį turtą: Ignalinos rajono  savivaldybės administracija (įmonės kodas 288768350), sąskaita Nr. LT26 7300 0101 2626 1966 AB „Swedbank“ (banko kodas 73000).

Pirkėjas nekilnojamajam turtui priskirtą valstybinės žemės sklypą turi įsigyti nuosavybėn. Žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma valstybės įmonėje Turto banke. Sąskaita, į kurią turi būti sumokėta už nupirktą žemės sklypą: valstybės įmonė Turto bankas (įmonės kodas 112021042), sąskaita Nr. LT14 7044 0600 0044 3912, AB SEB bankas (banko kodas 70440).

Savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju sudaroma ne vėliau kaip per 25 kalendorines dienas nuo pardavimo aukcione dienos, o valstybinės žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis – ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas nuo savivaldybės nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo dienos.

Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų po pirkimo–pardavimo sutarčių pasirašymo.

Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas, įskaitant atlyginimą notarui, apmoka aukciono laimėtojas. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą.

Aukciono laimėtojui garantinis įnašas negrąžinamas, jeigu per 30 kalendorinių dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos dėl aukciono laimėtojo kaltės nesudaromos pirkimo–pardavimo sutartys. Tokiu atveju laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti pirkimo–pardavimo sutartis.

Už informacijos teikimą atsakinga Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vyresnioji specialistė Ramunė Mečelienė, tel. (8 386) 39140, mob. tel. 8 610 18603, el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-27 13:18:35
Naujienų prenumerata