Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūnė

Edita Rastenienė
tel. (8 386) 5 29 60
el. paštas edita.rasteniene@ignalina.lt


DĖL VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Pagrindinė Ignalinos rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Platesnė informacija

Jeigu asmuo nesutinka su Ignalinos rajono savivaldybės administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), 

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
L. Sapiegos g. 17, Vilnius
(Įėjimas iš kairės pusės)
Tel. (8 5) 271 28 04, (8 5) 279 1445
Faks. (8 5) 261 94 94
El. paštas ada@ada.lt
E. pristatymo dėžutė: 188607912 

 

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

Paskutinis atnaujinimas: 2020-03-19 15:43:43
Naujienų prenumerata