Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.04.23
Informacija jaunoms šeimoms!

Finansinė paskata jaunoms šeimoms, kurios nori įsigyti pirmąjį būstą Lietuvos regionuose, teikiama vadovaujantis Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu. Jauna šeima – šeima, kurioje kiekvienas iš sutuoktinių yra ne vyresnis kaip 36 metų, taip pat šeima, kurioje motina arba tėvas vieni augina vieną ar daugiau vaikų (įvaikių) ir yra ne vyresni kaip 36 metų. 


 

Finansinė paskata perkant arba statant būstą teikiama jaunoms šeimoms, deklaravusioms gyvenamąją vietą arba įtrauktoms į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą:  Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų šeimos nariams; Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės piliečiams ir jų šeimos nariams; užsieniečiams, turintiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje; užsieniečiams, kuriems suteiktas prieglobstis  Lietuvos Respublikoje.

Būsto kredito pirmajam būstui įsigyti suma, pagal kurią apskaičiuojama jaunai šeimai suteikiama subsidija, negali būti didesnė kaip 87 tūkstančiai Eur arba šios sumos ekvivalentas kita valiuta. 

Suteikiami subsidijų dydžiai:

1. Jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 15 proc. būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

2. Jaunoms šeimoms, auginančioms vieną vaiką ar vieną vaiką, kuriam nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 20 proc. būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

 3. Jaunoms šeimoms, auginančioms du vaikus, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 25 proc. būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

 4. Jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų, kuriems (ar vienam iš jų) gali būti nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), dydis – 30 proc. būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.

Ne daugiau kaip 15 proc. būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos gali būti panaudota žemės sklypui, kuriame yra būstas arba planuojama jį statyti, įsigyti.

Teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms turi jaunos šeimos, kurios atitinka visus šiuos reikalavimus:

1. Prašymo dėl teisės į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms  pateikimo metu atitinka jaunos šeimos apibrėžimą.

2. Iki kreipimosi dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms dienos neturėjo ir kreipimosi, pažymos išdavimo metu nė vienas jaunos šeimos narys neturi Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turi ar per pastaruosius 5 metus iki prašymo suteikti paramą būstui įsigyti pateikimo dienos turėjo nuosavybės teise būstą, kurio naudingasis plotas (visų Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turimų ir (ar) vienu metu turėtų būstų naudingųjų plotų suma), tenkantis (tenkanti) vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis (mažesnė) kaip 14 kvadratinių metrų, arba turimas būstas, neatsižvelgiant į jo naudingąjį plotą, Nekilnojamojo turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų.

3. Įsigyja pirmąjį būstą Lietuvos Respublikos regione, kurio teritorijoje nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinė vertė yra ne mažiau kaip 65 proc. mažesnė negu didžiausia būsto daugiabučiuose pastatuose vieno kvadratinio metro normatyvinė vertė, kurią nustato ir savo interneto svetainėje skelbia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pagal kiekvienų metų sausio 1 dienos vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose, savivaldybių centruose ir kitose savivaldybių teritorijose.

4. Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka deklaravo turtą.

Būstas negali būti įsigyjamas iš jaunos šeimos artimų giminaičių (tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys).

Prieš pateikiant prašymą finansinei paskatai jauna šeima:

1. Įstatyme nustatytoje teritorijoje susiranda būstą pirkimui arba sklypą statybai.

2. Deklaruoja turtą.

Prašymas finansinei paskatai gali būti užpildytas socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) www.spis.lt registruotu laišku arba tiesiogiai raštu savivaldybėje, kurioje nori įsigyti būstą.

Kartu su prašymu pateikiama visa teisinga informacija, reikalinga teisei į finansinę paskatą nustatyti.

Savivaldybė per 10 darbo dienų suformuoja pažymą subsidijai gauti, jeigu tam yra lėšų ir jeigu šeima atitinka kriterijus. Jeigu visos lėšos tiems metams išnaudotos, pažyma neišduodama.  Tokiu atveju formuojamas sąrašas ateinantiems metams, laikantis eiliškumo pagal prašymo pateikimo datą ir prašymai pakartotinai nagrinėjami kitais kalendoriniais metais,  jeigu iki tų kalendorinių metų sausio 15 d. jauna šeima atnaujina prašymą, jame patikslindama jame nurodytus duomenis arba per SPIS sistemą patvirtina, kad prašymo duomenys nepasikeitę.  Jauna šeima šį statusą turi atitikti tik prašymo pateikimo metu. Jauna šeima su gauta pažyma per 15 kalendorinių dienų kreipiasi į pasirinktą kredito įstaigą.

Kredito įstaiga per tris mėnesius priima sprendimą suteikti kreditą arba ne.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ne vėliau kaip per 4 mėnesius perveda subsidiją už jauną šeimą kredito įstaigai.                     

 

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis  į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos (Laisvės a. 70, Ignalina)  Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresn. specialistę Laimą Gudonienę (tel. 53 873, el. p. laima.gudoniene@ignalina.lt).

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata