Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.09.10
Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą

Informuojame apie parengtą vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentą - Naudojamos (miesto paplūdimys prie Gavio ežero) ir laisvos valstybinės žemės 10,0 ha dydžio ploto Ignalinos mieste detaliojo plano koregavimas. Detaliojo plano Nr. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) (toliau – TPDRIS) - K-VT-45-20-251


Planavimo organizatorius: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius, įmonės kodas 288768350, adresas Laisvės a. 70, 30122 Ignalina, tel. (8 386) 52096, el. p. info@ignalina.lt.

Plano rengėjas: UAB "Flonilita" į.k. 110783656, Draugystės g. 19, 51230 Kaunas. Projekto vadovas Romualdas Velykis (atestato Nr. TPV0111), tel.: +370 37 759028, +370 689 73682, el. paštas: flonilita@korelija.lt.

Planuojamos teritorijos adresas: žemės sklypai, kadastro Nr. 4532/0006:180, Turistų g. 30C, Ignalinoje, kadastro Nr. 4532/0006:186, Turistų g. 30D, Ignalinoje, ir kadastro Nr. 4532/0006:181, Turistų g. 30E, Ignalinoje. Planuojamos teritorijos plotas yra 4,4251 ha.

Planavimo pagrindas: Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymas Nr. V2-88 „Dėl detaliojo plano koregavimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

Tyrimai ir galimybių studijos: neatliekami.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.

Teritorijos vystymo koncepcija: nerengiama.

Koncepcijos arba preliminarių detaliojo plano sprendinių nepriklausomas profesinis vertinimas: neatliekamas.

Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (toliau – SPAV): neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai: pertvarkyti dalį žemės sklypų, pakeičiant tarpusavio ribą ir padalijant į daugiau žemės sklypų, ir nustatyti detaliojo plano koreguojamos teritorijos naudojimo reglamentus, pakeičiant dalies suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus kitais, neprieštaraujančiais detaliojo plano planavimo tikslams ir uždaviniams.

Uždaviniai: 1. Pertvarkyti žemės sklypus, kadastro Nr. 4532/0006:180, Turistų g. 30C, Ignalinoje, ir kadastro Nr. 4532/0006:186, Turistų g. 30D, Ignalinoje, iš dviejų žemės sklypų suformuojant 5 žemės sklypus, skirtus miesto paplūdimiui, visuomeninės paskirties teritorijai (sporto inžineriniams statiniams statyti) su kitais galimais žemės naudojimo būdais pagal vietovės lygmens bendrąjį planą, atskirųjų želdynų teritorijoms (du sklypus) ir susisiekimo komunikacijoms (esamam pėsčiųjų – dviračių takui eksploatuoti). 2. Koreguoti detaliajame plane žemės sklypui, kadastro Nr. 4532/0006:181, Turistų g. 30E, Ignalinoje, nustatytą teritorijos naudojimo reglamentą, padidinant sklype galimų statyti komercinės paskirties objektų įvairovę (numatyti galimybę statyti viešbučių paskirties pastatus, maitinimo paskirties pastatus) ir prie esamo (prioritetinio) žemės naudojimo būdo „komercinės paskirties objektų teritorijos“ numatant kitą galimą žemės naudojimo būdą „rekreacinės teritorijos“ (pagal vietovės lygmens bendrąjį planą). 3. Nustatyti detaliojo plano koreguojamos teritorijos naudojimo reglamentą. 4. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. 5. Teisės aktų nustatyta tvarka suplanuoti į koreguojamą teritoriją patenkančios valstybinės reikšmės miško žemės pavertimą kitomis naudmenomis atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti ir inžinerinės infrastruktūros teritorijai (susisiekimo komunikacijoms) formuoti.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo ir rūšis: vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas).

Detaliojo plano koregavimo rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis (Detaliojo plano koregavimo viešinimas atliekamas supaprastinta teritorijų planavimo dokumentų viešinimo procedūrų tvarka).

Susipažinti su parengtais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo TPDRIS. Susipažinimo laikotarpis (vieša ekspozicija) prasideda nuo 2021-09-20 ir baigiasi 2021-10-01. Nurodytu laikotarpiu galima susipažinti su teritorijų planavimo dokumentu TPDRIS, Ignalinos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje (www.ignalina.lt), jos patalpose (Laisvės a. 70, 30122 Ignalina), Ignalinos seniūnijos patalpose (Vasario 16-osios g. 8, 30115 Ignalina).

Pasiūlymų teikimo tvarka: motyvuoti pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumento teikiami planavimo organizatoriui raštu ir (ar) TPDRIS (TPD numeris K-VT-45-20-251), plano rengėjui per susipažinti su rengiamu teritorijų planavimo dokumentu skirtą laiką. Planavimo organizatorius privalo registruoti pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento sprendinių, juos išnagrinėti ir raštu atsakyti pasiūlymus teikusiems asmenims per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos, nurodydamas, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


aiškinamasis raštas

pagrindinis brėžinys

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata