Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.04.29
Skelbiama atranka į Ignalinos miesto seniūnijos automobilio vairuotojo pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Ignalinos miesto seniūnijos automobilio vairuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį (pareigybės lygis – C, pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas), pareigas.


 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,2 iki 5,0, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją.

2. Turėti „B“ kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

3. Išmanyti Kelių eismo taisykles.

4. Išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos ir elektros saugos reikalavimus.

5. Būti pareigingas, darbštus, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.

Automobilio vairuotojo funkcijos:

1.  Savarankiškai atlieka pavestą darbą.

2. Užtikrina priskirtų transporto priemonių vairavimą, nustatytu laiku keleivių (darbininkų) nuvežimą į darbo vietą (ir grįžimą iš darbo vietos).

3. Užtikrina priskirtų transporto priemonių priežiūrą, jų tinkamą techninę ir sanitarinę būklę.

4. Naudoja transporto priemones tik tarnybiniais tikslais, po darbo laiko transporto priemones laiko nustatytoje saugojimo vietoje.

5. Pagal nustatytus terminus atlieka priskirtų transporto priemonių  techninę priežiūrą, seka transporto priemonių draudimo terminus.

6. Nustato smulkius priskirtų transporto priemonių gedimus ir laiku juos pašalina, laiku organizuoja priskirtų prižiūrėti transporto priemonių remontą.

7. Darbo metu laikosi darbo saugos reikalavimų, dirbdamas naudoja darbo saugos priemones.

8. Teisingai pildo kelionės lapus, už sunaudotus degalus laiku atsiskaito savivaldybės administracijos Finansų valdymo ir  apskaitos skyriui.

9. Užtikrina priskirtų transporto priemonių reikiamos dokumentacijos sukomplektavimą.

10. Užtikrina priskirtų transporto priemonių tinkamą eksploatavimą, kuro limitų kontrolę, kuro, tepalų, padangų taupymą.

11. Vykdo kitus seniūno pavedimus (viešųjų erdvių, vaikų žaidimų aikštelių, fontanų, tiltų, suoliukų priežiūros bei remonto darbus, gatvių sniego valymo, gatvių barstymo smėlio ir druskos mišiniu, pakelių, žaliųjų plotų mieste šienavimo darbus ir t. t.).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Atrankos paskelbimo data: 2021 m. balandžio 29 d.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę, kopiją.

5. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją

Pretendentai dokumentus pateikia adresu: Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ilona.truchina@ignalina.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. 

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po atrankos paskelbimo. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 612 61783, el. p. valentinas.rumbutis@ignalina.lt,  tel. 8 685 01507, el. p. ilona.truchina@ignalina.lt.  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata