Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.05.05
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos informacija


Kviečiame susipažinti su parengta projekto „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Ignalinos miesto želdynų sistemos dalyje“ esamos būklės analizės dalimi ir pareikšti pastabas bei pasiūlymus.


 

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“ ir įgyvendinti projektą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Ignalinos miesto želdynų sistemos dalyje“. Projekto esamos būklės analizės dalis nuo gegužės  6 d. bus skelbiama Ignalinos rajono savivaldybės interneto svetainės (www.ignalina.lt) skiltyje „Teritorijų planavimas → Rengiami projektai → Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas Ignalinos miesto želdynų sistemos dalyje“ ir Ignalinos miesto seniūnijos skelbimų lentoje. Pastabas ir siūlymus prašome teikti žemiau nurodytiems kontaktiniams asmenims elektroniniu paštu arba laišku.

Esamos būklės analizės viešas pristatymas vyks nuotoliniu būdu gegužės 13 d. 17 val. 

PRISTATYMO NUORODA: 
https://us02web.zoom.us/j/88292737928?pwd=KzFZZ25NK1dZMlZsM3hKOHFqMU5nQT09  
Dalyviai savo nuomonę pareiškia telefonu (8 683 28030 ir 8 612 61772) arba elektroniniu paštu (ramune.slapsiene@ignalina.lt  ir juozas.panavas@ignalina.lt) pranešdami savo vardą,  pavardę ir nurodydami kontaktinę informaciją.

Ignalinos rajono savivaldybės administracija
 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata