Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Tverečiaus krašto bendruomenė

2019 m kovo 20 d. Tverečiaus krašto bendruomenės  pirmininkei Bangai Vasiljevienei  išvykus iš Tverečiaus  ir savo noru  atsisakius  Bendruomenės vadovo pareigų, bendruomenės pirmininke buvo išrinkta valdybos narė  Janina Paulavičienė dvejų metų kadencijai.  2020 m. rugpjūčio 18 d. perrinkta antrai kadencijai.

Narių skaičius buvo 20. 2019 m. kovo  6 d. priimta 12 narių. Dabartiniu metu  bendruomenėje 32 nariai.

Nuo 2018 m. kovo iki 2019 m. liepos, nesant Tverečiaus kaimo seklyčioje laisvalaikio organizatoriaus, Bendruomenė kartu su Seniūnija ir Dietkaušciznos biblioteka organizavo valstybinių švenčių minėjimo ir tradicinius renginius. Buvo pakviestos meninės grupės, Didžiasalio vyrų kapela “Hercogai“, vokalinis ansamblis“ iš širdies“, folkloro klubas “Čiulbutė“, Linkmenų etnografinis ansamblis “Linkmena“, Didžiasalio trio “Vėtrungė“. KartusuTverečiaus biblioteka buvo pakviesta Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro meninė grupė su  spektakliu  pagal Antuano de Sent Egziuperi to paties pavadinimo knygą “Mažasis princas“.

Projektai

Bendruomenė dalyvauja Ignalinos rajono savivaldybės skelbiamuose konkursuose,  teikia projektų paraiškas. Per keturis metus atnaujinta salė ir pritaikyta bendruomeniniams poreikiams. 2019 m. išleista poetės kraštietes Nijolės Labuckaitės Bielinienės knygutė “Vingiorykštė“. Tai bendras projektas su Rėmėjais, kadangi neužteko Savivaldybės skirtų lėšų. 2019 m., laimėjus Nacionalinės agentūros prie Žemės ūkio ministerijos skelbtą konkursą, įsigyta tautiniai drabužiai 6 poros moteriškų ir  3 poros vyriškų. Priedus prie drabužių (tautines juostas) nusipynė pačios rankdarbių mėgėjos po pravestos edukacijos.

Išvykos

2019 m. dalyvauta Krikonių bendruomenės surengtame keleto rajono bendruomenių susitikime su rajono valdžios atstovais. Folkloro ansamblių susitikime, kuriame pasveikinta folkloro klubas “Čiulbutė“ su 20 metų veiklos sukaktimi.  2020 m. dalyvauta žvakių liejimo edukacijoje Kaltanėnuose.

Savanorystė

2019 m. Eugenijus Janutėnas, Pranas Petkevičius, Vytautas Umbražūnas, Antanas Katinas, Vladas Lisauskas, Eimantas ir Rimas Veličkos, Algis Obukas  ir kiti  dalyvavo statant kontroforsą Tverečiaus Svč. Trejybės bažnyčios šventoriaus akmeninės tvoros sutvirtinimui. Taip pat tvarkant Atminimo vietą Savanorių skverelyje. Veiklų, kurios buvo vykdomos pagal laimėtus  projektus, darbus atliko savanoriai, buvo įsigyjamos tik medžiagos arba įranga. Lietuvos Nepriklausomybės 100 mečio proga Bažnyčios šventoriuje  buvo realizuota Editos Martinėnienės idėja ir sukomponuoti floristiniai kilimai. Dalyvavo atstovai iš Dietkauščiznos ir Tverečiaus.

Paskutinis atnaujinimas: 2021-03-12 11:42:03
Naujienų prenumerata