Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (2011-05-30), 2 (2012-05-31)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Licencija suteikia teisę verstis mažmenine prekyba visų rūšių alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse. Asmens prašymas gali būti pateikiamas raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (žr. aktualią redakciją);
2. Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 618 (žr. aktualią redakciją).
3. Teisės aktas, nustatantis rinkliavą už teikiamą administracinę paslaugą ir jos dydį:
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (žr. aktualią redakciją).

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami šie dokumentai:

1. nustatytos formos paraiška (MS Word .doc formatu);

2. įmonės registravimo pažymėjimo kopija;

3. daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name. Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus. Pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus;

4.VĮ Registrų centro pažyma apie gyvenamojo namo patalpų savininkus ir daugiabučio gyvenamojo namo administratoriaus pažyma apie neprivatizuotų butų nuomininkus, jeigu prekybos vieta įrengta gyvenamajame name;

5. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopija, patvirtinta vadovo parašu ir antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti);

6. statinio, kuriame įrengta prekybos įmonė, teisinę registraciją patvirtinančio dokumento kopiją.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Pažymos apie tai, ar įmonė, pateikusi paraišką gauti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos biudžetui ar savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar įmonei išduotas maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas.

Apie įmonės įregistravimo faktą patikrina informaciją Juridinių asmenų registre

Sužinoti ar sumokėta valstybės rinkliava už licencijos išdavimą.

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus specialistė Ramunė Mečelienė,
tel. (8 386) 39 140 el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas, 
tel. (8 386) 3 27 00, el. p. vidmantas.cepulenas@ignalina.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 dienų nuo dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Valstybės rinkliava už licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimą – 490 Eur

(rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300. Įmokos kodas 52345)

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 
komentarų nėra
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Paskutinis atnaujinimas: 2017-03-06 15:23:12
Naujienų prenumerata