Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.09.09
Informacija apie parengtą ir pateiktą tvirtinti apsaugos zonų planą

Pateiktas tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas.


 

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau - SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planas (toliau – Planas).

 

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Savanorių pr. 28, Vilnius LT-03116, tel. +370 5 236 0855, el. paštas info@ambergrid.lt, interneto svetainė https://www.ambergrid.lt/).

Plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, juridinio asmens kodas 234004210, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, interneto svetainės adresas www.kelprojektas.lt

Plano rengimo pagrindas – AB ,,Amber Grid“ ir UAB „Kelprojektas“ 2021 m. gegužės 13 d. paslaugų pirkimo – pardavimo sutartis Nr. 531853.

Plano objektas – Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esantis magistralinis dujotiekis, Pabradė-Visaginas, kurio unikalus Nr. 4400-0628-1590 (statybos pabaigos metai – 2005), dalis magistralinio dujotiekio vamzdyno, kurio unikalus Nr. 4400-0627-9372 (statybos pabaigos metai – 2005, rekonstravimo pabaigos metai – 2013) (toliau bendrai – MD) ir susijusi infrastruktūra (elektros tinklai (įskaitant katodinės apsaugos) (toliau – Susijusi infrastruktūra).

Plano tikslas – parengti Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje esančių MD ir Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje https://www.ambergrid.lt/lt/apie_mus/skelbimai.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata