Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Nemokama pirminė teisinė pagalba

Ignalinos rajono savivaldybėje nemokamą pirminę teisinę pagalbą teikia: Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo pavaduotoja Gražina Čeponienė, el. paštas grazina.ceponiene@ignalina.lt,  tel. (8 386) 51 827, kab. Nr.17. 

Savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius, vykdydamas valstybės savivaldybei deleguotą funkciją, rajono gyventojams teikia pirminę teisinę  pagalbą. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymu, rajono gyventojams teikta pirminė teisinė pagalba: teisinės konsultacijos, teisinė informacija, surašyti prašymai suteikti antrinę teisinę pagalbą (nemokamoms advokato paslaugoms gauti). Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pataisoms, numatančioms privalomąją mediaciją šeimos ginčuose, teiktos konsultacijos ir surašyti prašymai privalomajai mediacijai.

Per 2020 metus pirminė teisinė pagalba suteikta 306 asmenims. Iš jų suteiktos konsultacijos privalomosios mediacijos klausimu 52 asmenims, 34 asmenims padėta surašyti prašymus privalomajai mediacijai,  171 asmeniui sutekta teisinė konsultacija dėl pirminės ir antrinės teisinės pagalbos,  43 asmenims padėta surašyti prašymus antrinei teisinei pagalbai gauti, 6 gyventojams padėta surašyti įvairius prašymus, skundus valstybinėms institucijoms.

Apie galimybes gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą rajono gyventojai informuojami Ignalinos rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.ignalina.lt, skiltyje „Naujienos“ kiekvieno mėnesio pradžioje įkeliama „Atmintinė apie teikiamą pirminę teisinę pagalbą“, tiesiogiai konsultuojant.

Klausimų, kuriais 2018, 2019 ir 2020 metais buvo teikiama pirminė teisinė pagalba, palyginamoji lentelė

 

Gyventojų klausimai pagal jų turinį

Gyventojų skaičius

2018 m.

Gyventojų skaičius

2019 m.

Gyventojų skaičius

2020 m.

Šeimos teisė, paveldėjimo teisė

91

112

83

Darbo teisė

35

17

25

Socialinės apsaugos teisė

13

18

7

Žemės teisė

14

9

5

Nuosavybės teisių atkūrimas

10

13

2

Administracinė teisė ir administracinis procesas

20

9

22

Civilinė teisė ir civilinis procesas

83

76

103

Baudžiamoji teisė

7

5

13

Baudžiamasis procesas

8

9

8

Kiti klausimai

14

7

2

Privalomoji mediacija

-

-

34

Procesiniai dokumentai (prašymai dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu)

-

-

2

Iš viso:

295

275

306

 

2020 metais suruošti  procesiniai dokumentai Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmams – surašytas 1 atsiliepimas į ieškinį dėl grąžinimo į darbą ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo priteisimo civilinėje byloje, 1 atsiliepimas į patikslintą ieškinį dėl grąžinimo į darbą ir turtinės bei neturtinės žalos atlyginimo priteisimo civilinėje byloje, 1 atsiliepimas į pareiškimą dėl nuosavybės teisės pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, 1 prašymas  dėl atsakovui priklausančios dalies nustatymo iš sutuoktinės gaunamų pajamų, 1 prašymas dėl leidimo skirti vidutinės priežiūros priemonę išdavimo, 1 atsiliepimas į apeliacinį skundą dėl teismo sprendimo civilinėje byloje Panevėžio apygardos teismui per Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmus. Panevėžio apygardos teismui surašytas 1 prašymas dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo pratęsimo,  1 atsiliepimas į ieškinį dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo civilinėje byloje, 1 triplikas  į ieškovės dubliką civilinėje byloje.  

Paskutinis atnaujinimas: 2021-08-04 14:00:48
Naujienų prenumerata