Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Pranešėjų apsauga

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo

INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS


INFORMACIJOS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS PRANEŠĖJŲ APSAUGOS ĮSTATYMĄ IGNALINOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (toliau – Aprašas)  nustato informacijos apie Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje  galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Savivaldybės administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu jos vertinimo, sprendimų priėmimo ir asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Administracijoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Administracija sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

1. tiesiogiai atvykęs į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyrių, 17 arba 34 kab.;

2. elektroninio pašto adresu pranesk@ignalina.lt.

 

Ignalinos rajono savivaldybės administracijoje paskirti kompetentingi subjektai – Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnysis specialistas Valdas Talačka tel. (8 386) 52 651, 34 kab., Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Edita Rastenienė tel.: (8 386) 52 960, 8 672 68 584, 17 kab., administruoti vidinį pranešimų kanalą ir yra atsakingi už Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimų vykdymą.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą  odt   pdf    docx   formatais (pasirinktinai).

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-20 15:34:20
Naujienų prenumerata