Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

 

2.

Administracinės paslaugos versija

1 (2011-05-30), 2 (2012-01-10)

3.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Kelių transporto veiklos licencijų ir licencijų dublikatų išdavimas

4.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ignalinos rajono savivaldybėje vežėjams išduodamos licencijos (licencijos kopijos) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi savivaldybės teritorijoje. Licencijas išduoda Ignalinos rajono savivaldybės direktorius. Licencijos išduodamos dešimčiai metų.

Kelių transporto priemonė turi būti valdoma ar naudojama nuosavybės, patikėjimo teise ar nuomojama.   Praradus licenciją  (licencijos kopiją)  išduodamas licencijos (licencijos kopijos) dublikatas su žyma „Dublikatas“.

5.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. gruodžio 7 d. nutarimu Nr. 1434 „Dėl kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 152-7151). Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772)

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Vežėjas, norintis  įsigyti licenciją arba pratęsti jos galiojimą turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą (prašymo forma MS Word .doc formatu);

2. asmens tapatybę įrodantį dokumentą arba jo kopiją, jeigu licenciją siekia gauti fizinis asmuo;

3. vežėjo transporto vadybininko profesinės kompetencijos pažymėjimą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

4. dokumentus, įrodančius tinkamą vežėjo finansinę būklę;

5. ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės juridiniai asmenys - metinį balansą arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

6. viešojo sektoriaus subjektai - metinę finansinės būklės ataskaitą arba vežėjo patvirtintą jos kopiją;

7. fiziniai asmenys - licencijavimo taisyklėse nustatytos formos nuosavo kapitalo ataskaitą ir kt.

8. Mokėjimo pavedimą   su banko žymomis arba   kvitą, patvirtinantį,   kad   sumokėta nustatyto dydžio     valstybės rinkliava (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

Pratęsiant licencijos galiojimą išduodama nauja licencija.

Vežėjas, norintis įsigyti licencijos kopiją arba pratęsti jos galiojimo laiką, turi pateikti:

9. prašymą (prašymo forma MS Word .doc formatu);

10. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą,  jeigu kelių transporto priemonė valdoma nuosavybės ar turto patikėjimo teise, arba vežėjo patvirtintą jo kopiją;

11. kelių transporto priemonės registracijos liudijimą, kuriame nurodyti naudotojo (vežėjo) duomenys, ir nuomos sutartį.

Praradus licenciją (licencijos kopiją), pateikus motyvuotą praradimo paaiškinimą ir skelbimo apie prarastą licenciją spaudoje, kopiją, išduodamas dublikatas.  Sugadinus licenciją, pateikiamas sugadintos licencijos originalas. Taip pat pateikiamas mokėjimo pavedimas   su banko žymomis arba   kvitas, patvirtinantis,   kad   sumokėta nustatyto dydžio     valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus specialistė Ramunė Mečelienė,
tel. (8 386) 39 140 el. p. ramune.meceliene@ignalina.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Investicijų, planavimo ir turto valdymo skyriaus vedėjas Vidmantas Čepulėnas, 
tel. (8 386) 3 27 00, el. p. vidmantas.cepulenas@ignalina.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Per 30 dienų nuo prašymo ir dokumentų, reikalingų licencijai gauti dienos. Licencijos (licencijų kopijos) pakeičiamos per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos.

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Licencijos išdavimas -  52 Eur

Licencijos pratęsimas - 52 Eur

Licencijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 7,2 Eur

Licencijos dublikato išdavimas -7,2 Eur

Licencijos kopijos išdavimas - 27 Eur

Licencijos kopijos pratęsimas - 27 Eur

Licencijos kopijos pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims - 7,2 Eur 

Licencijos kopijos dublikato išdavimas -7,2 Eur 

Rinkliava mokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300. Įmokos kodas 52745

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

 

15.

Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

 

 

komentarų nėra
 
Jūsų komentaras
Vardas: El. pašto adresas:
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje  
AntiSpam
Paskutinis atnaujinimas: 2016-02-01 11:42:59
Naujienų prenumerata