Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.05.04
Tarnybos veiklų įvairovė

„Tik bendroje laimėje galima rasti savo asmeninę laimę.“ (T. Hobsas). Abipusiai ieškojome, planavome, organizavome ir pristatome.


 

Karantino laikotarpis bei nuotolinis mokymas/is nesutrukdė Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybai atsakingai bei sėkmingai vykdyti numatytas veiklas.  

Mokytojai dalykininkai dažnai jungėsi į Nacionalinės švietimo agentūros (NŠA) organizuojamus informacinius renginius, skirtus susipažinimui su pradinio ir pagrindinio ugdymo Bendrųjų programų (BP) projektais. Sužinojo daug naujo apie kompetencijas, galėjo teikti savo siūlymus. Dažnai buvo ir yra aptariami virtualių susitikimų metu numatomi pokyčiai: kompetencijų ugdymas dalyku, kompetencijų žemėlapiai, mokymosi turinio pokyčiai ir kodėl jie reikalingi, tarpdalykinė integracija, dalykų dermė kt. Nespėjusiems pasižiūrėti rekomenduojame sekti pasikeitimus: https://www.mokykla2030.lt/category/naujienos/.

Stebėjome  ir apibendrinome daug nuotolinių mokytojų metodinių užsiėmimų, atvirų  integruotų pamokų:  chemijos ir biologijos  (mokytojų  Onos Motiejonienės,  Laimutės Šimonienės, Vidiškių gimnazija), anglų ( mokytojos Ingos Zarinskienės, Č. Kudabos progimnazija) ir kitas.

Ilgalaikę, 40 val. trukmės, programą vainikavo konferencija „Gerosios patirties sklaida“ Ignalinos gimnazijoje, kur pranešimą „Pamokos laiko vadyba“ skaitė metodinės tarybos pirmininkė, rusų kalbos mokytoja ekspertė Janina  Berezina, gerąja patirtimi dalinosi net 18 gimnazijos mokytojų. Pedagogai pristatė savo kurtas įvairiausias metodines priemones, taip pat  buvo apibendrinta gerosios patirties sklaida – 12 atvirų pamokų, kurias vedė Ignalinos gimnazijos mokytojai  rajono ir respublikos mokytojams.

Patraukliomis, naudingomis įžvalgomis dalinosi Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mokytojos: metodininkės: Eglė Žemaitienė, Romualda Bagdonienė ir Jolanta Šuminaitė. Pranešimus: „Skaitymo strategijos“ „Skaitymo motyvacijos skatinimas“ ir „Kas yra technologinė kūryba“ įvairino nuorodos į skaitmeninių įgūdžių svetaines ir praktinius pavyzdžius. Susipažinome su kompetencijų raidos ir vaiko raidos aprašų projektais.

Metodiniame virtualiame užsiėmime pranešimais nustebino, sudomino visus Ignalinos mokyklos „Šaltinėlis“ ir jo skyrių kūrybiška veikla.  Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai yra išradingi, todėl klausėmės ir žavėjomės šio amžiaus vaikų ugdymo ypatumais per žaidimą. Originalūs auklėtojų ir mokytojų pristatymai nepaliko abejingų.

Naudingu seminaru „Dešimt gebėjimų, padedančių tapti sėkmingu pedagogu“ sudominome, įtraukėme į bendras veiklas  su lektore psichologe Egle Gudeliene Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklą.

Pedagoginio psichologinio skyriaus Tarnybos specialistai atnaujino mokinių (vaikų) vykdomus vertinimus, parinko besikreipiantiems tinkamas metodikas ir konfidencialiai naudojo gautus duomenis, laikydamiesi profesinės etikos reikalavimų.

Netolimuose Tarnybos planuose yra veiklos kokybės tobulinimo, įvairesnių darbo formų paieškos, profesinių kompetencijų gerinimo, komunikavimo sistemos kūrimo siekiai. Taip pat bus ieškoma galimybių prie Tarnybos įkurti ir sensorinį kambarį...

Ieškojome naujų žmonių – specialistų pagal  Nacionalinės švietimo agentūros įgyvendinamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“, bet apie tai plačiau rašysime po savaitės...

Jau dabar susikūrėme  socialiniame „Facebook“  tinkle įstaigos puslapį, todėl dabar esame pasiekiami ir  „žinutes“ profesiniais klausimais talpiname tik jas atradę.  

https://www.facebook.com/Ignalinos-rajono-%C5%A1vietimo-pagalbos-tarnyba-103824465187450

Už bendradarbiavimą, konsultavimą ir pagalbą dėkojame miesto ir rajono mokykloms.

Sakoma, kad kilus audrai vieni stato užtvaras, o kiti - vėjo malūnus. Džiugu, kad mokytojai į nuotolinį mokymą pažvelgė kaip į puikią progą tobulėti, kūrybiškai ir drąsiai ieškoti naujų mokymo metodų, nebijoti eksperimentuoti, atrasti.

Ignalinos rajono švietimo pagalbos tarnybos informacija

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata