Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.01.21
Svarstomas komunalines paslaugas teikiančių įmonių reorganizavimas

Ignalinos rajono savivaldybė svarsto galimybes optimizuoti komunalines paslaugas teikiančių  įmonių darbą. Siekiama sukurti vieningą klientų aptarnavimo sistemą, optimizuoti gedimų ir avarijų šalinimą, sumažinti administracines išlaidas, pagerinti paslaugų ekonominį efektyvumą.


„Norime sukurti vieną pagrindines paslaugas teikiančią įmonę ir joje įsteigti Klientų aptarnavimo centrą, kuriame veiktų daugiabučių administravimo ir priežiūros, vandens tiekimo, keleivių vežimo ir kitų gyventojams reikalingų paslaugų teikimo padaliniai. Neturime tikslo mažinti darbuotojų skaičių, „dirbančių rankų“ tikrai neatsisakysime. Pirmiausia sieksime darbuotojų profesionalumo, paslaugų kokybės ir prieinamumo. Tam būtini mokymai,   kvalifikacijos kėlimas. Daugelį mums reikalingų ūkinių darbų turėtume atlikti patys, o ne pirkti juos iš kitų paslaugų teikėjų. Dabartiniame Autobusų parko pastate, kurio patalpos  šiuo metu visiškai nėra išnaudotos, planuojame įkurti techninę bazę...“,– komentuodamas planus sakė savivaldybės meras Justas Rasikas. 

2020 m. lapkričio 20 d. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu VT-702 „ Dėl komisijos sudarymo“ buvo sudaryta komisija, kuriai pavesta išnagrinėti keturių įmonių (uždarųjų akcinių bendrovių Ignalinos butų ūkio, Ignalinos autobusų parko, „Ignalinos vanduo“, „Didžiasalio komunalinės paslaugos“) veiklos rodiklius, apjungimo prielaidas, tikslingumą ir pateikti išvadas. Į komisiją įtraukti ir  minėtų įmonių vadovai.

Būsimo reorganizavimo rezultatas būtų vienos bendrovės, tęsiančios kelių įmonių veiklą, įsteigimas. Reorganizuojamų įmonių turtas, teisės ir pareigos pereitų šiai naujai bendrovei. Atliekant detalią reorganizavimo analizę, įmonėms buvo pateikti išsamūs klausimynai apie darbuotojų skaičių, buhalterinę apskaitą ir jos priemones, veiklos rezultatus, ilgalaikius įsipareigojimus, turimą turtą ir t.t.

Sausio 14 dieną vykusiame nuotoliniame komisijos posėdyje, kuriame dalyvavo ir savivaldybės vadovai, buvo prieita vieningos nuomonės dėl savivaldybės valdomų įmonių reorganizavimo būdo – prijungimo,  prijungiant UAB „Ignalinos vanduo“ ir UAB Ignalinos autobusų parką prie UAB Ignalinos butų ūkio. Tokiu atveju UAB Ignalinos butų ūkis išlaikys buvusį juridinį statusą, sertifikatus, visas licencijas, taip pat ir   mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją bei teisę administruoti daugiabučius namus. Nutarta, kad UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ reorganizavime nedalyvaus.

Numatomą reorganizavimo būdą leidžia Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Sprendimą dėl reorganizavimo turės priimti kiekvienos procese dalyvaujančios įmonės visuotiniai akcininkų susirinkimai, šiuo atveju savivaldybės taryba. Po savivaldybės tarybos sprendimo,  įmonių valdybos turės parengti reorganizavimo sąlygas. Taip pat turės būti parengti veiklą tęsiančios bendrovės pakeisti įstatai.

 

parengė Lina Kovalevskienė,

Tel. (8 386) 52522, el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt

 

 

 

 

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata