Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.01.22
Galimybė mokyklose mokiniams organizuoti nuotolinį mokymąsi

Informuojame, kad 1-12 klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą organizuoja Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos (toliau – mokykla).


 

•  kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų, ugdomų pagal pradinio ugdymo programą, priežiūros namuose, dėl mokinių priežiūros paslaugų kreipiasi į mokyklos, kurioje ugdosi mokinys(-iai), vadovą, pateikdami prašymą, darbdavio pažymas ar kitus dokumentus (pvz., darbuotojo pažymėjimus) tik įvertinus visas kitas mokinio(-ų) priežiūros galimybes namuose;

•  vaikams, ugdomiems pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, neturintiems sąlygų mokytis namuose arba dėl kitų objektyvių priežasčių reikalinga kita pagalba mokantis nuotoliniu būdu mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu.

Mokyklų vadovai priima sprendimus dėl ugdymo organizavimo konkrečių vietų ir grupių sudarymo, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

Švietimo ir kultūros skyriaus informacija

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata