Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.05.07
Konkurso „Padėk suklupusiam žodžiui“ atsakymai ir komentarai

Baigėsi savivaldybės organizuotas konkursas „Padėk suklupusiam žodžiui“. Skelbiame užduočių atsakymus ir sudėtingesnių užduočių komentarus.


 

1 užduotis. Ištaisykite kalbos klaidas, žargono žodžius ir stiliaus nelygumus.

Aš galvoju (manau), kad pats gražiausias bruožas tavyje (tavo bruožas) – nuoširdumas. Eilę (Daug) metų tai matau ir džiaugiuosi sau (džiaugiuosi). Vienok (Bet, tačiau, vis dėlto) žinau, kad tokiu (tokiam, tokiai) būti nelengva. Atsiranda žmonės (žmonių), kurie to neperpranta (nesupranta), neįvertina, netgi pasinaudoja, kad pikta padaryti (padarytų). Reiškia (Vadinasi), tokių geriau nesutikti.

O į mane (manimi, mane) gali tikėti. Tavo paslaptis (paslapčių) niekam neišplepėsiu, nes irgi stengiuos būti nuoširdžia (nuoširdi). Apart (Be) to, pridursiu, kad jaučiu ant sąžinės (sąžinės) graužimą už vieną negerą poelgį. Prie progos (Pasitaikius progai) papasakosiu. Dėl to mano imidžas (įvaizdis) nei kiek nenukentės. Didelis ačiū (Labai ačiū), kad einant (eidamas, eidama) iš darbo užsuki pas mane. Man diena labiau trumpa (trumpesnė) atrodo. Ačiū už atsiųstą skrinšotą (momentinę ekrano kopiją (ekranvaizdį)), kai susitiksime, aptarsime.

Komentaras. Šią užduotį dauguma dalyvių atliko gerai. Daugiausia dalyvių klydo netaisydami junginio „kad pikta padaryti“. Reikėjo taisyti „kad pikta padarytų“.

Bendratis nevartotina su jungtuku „kad“ tikslui reikšti.

 (21 balas)

2. Kurie žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis? Pabraukite teisingus variantus.

1. Paukščių Takas, paukščių Takas, Paukščių takas

2. Lietuvos valstybė, Lietuvos Valstybė

3. Kuršių Nerija, Kuršių nerija

4. Akcinė Bendrovė „Panevėžio Pienas“, akcinė bendrovė „Panevėžio pienas“, akcinė Bendrovė

„Panevėžio pienas“

5. Baltieji rūmai, Baltieji Rūmai

6. Lietuvos respublikos Seimas, Lietuvos respublikos seimas, Lietuvos Respublikos seimas, Lietuvos

Respublikos Seimas

7. Aušros Vartai, Aušros vartai

8. Aušros vartų gatvė, Aušros Vartų gatvė, Aušros Vartų Gatvė

9. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas, Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordinas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas

10. Tarptautinė mokytojų diena, Tarptautinė Mokytojų diena, Tarptautinė Mokytojų Diena

Komentaras. Daugiausia buvo klystama renkantis objekto „Aušros vartai“ pavadinimo variantą.

Geografinio objekto (vartų) pavadinimo tik pirmas žodis rašytinas didžiąja raide: Aušros vartai (plg. Medininkų vartai). Bet gatvių pavadinimams taikoma geografinių ir topografinių objektų tikrinių vardų rašymo taisyklė (visi žodžiai, išskyrus tarnybinius ir nomenklatūrinius žodžius, rašomi didžiąja raide), todėl rašytina Aušros Vartų gatvė (šitą dauguma pasirinko teisingai).

 (5 balai)

3. Užpildykite lentelę.

aną

+

dieną

=

anądien

kitą

+

kartą

=

kitąkart

kas

+

metai

=

kasmet

šį

+

sykį

=

šįsyk

+

rytą

=

tąryt

kitą

+

dieną

=

kitądien

šių

+

metų

=

šiųmetis

šiais

+

metais

=

šįmet

keturis

+

sykius

=

keturissyk

žūti

+

būti

=

žūtbūt

+

karto

=

nėkart

 (1 balas)

 4. Pažymėkite (pabraukite) pateiktuose sakiniuose tinkama reikšme pavartotus žodžius.

1. Tačiau negalima užmiršti išleisti iš akių, jog krikščioniškas domėjimasis civilizacija visuomet netvirtas.
2. Gerai gydo įsisenėjusias ir naujas / šviežias žaizdas, stabdo kraujavimą.

3. Politinės partijos atkakliai siekia įtakoti paveikti visuomenės informavimo priemones.
4. Vis dėlto pareigūnoiššaukiantis įžūlus elgesys nebuvo apsvarstytas.

5. Laikas slinko ypač / ypatingai greitai, lygiai taip pat, kaip tada.

6. Kiek nežinios ir pasimetimo turėjo išgyventi / pergyventi narkomanų artimieji.

7. Kažkur tai Kažkur palikau mobilųjį telefoną.

8. Pabaigus darbus, reikia pasirūpinti gerbūviu aplinka.

9. Kūriniai yra labai spalvingi, įdomūs, nepaprastai išieškotas / ištobulintas jų ritmas, tembrai.

10. Dažniausiai pakuotė / įpakavimas būna ryškesnis už gyvas gėles.

 

(5 balai)

5 užduotis. Ištaisykite netaisyklingus posakius.

1. Įnešti pataisą – padaryti pataisą, pataisyti

2. Nuimti nuo įskaitos – išbraukti, išregistruoti iš įskaitos

3. Praeiti kursą – išeiti kursą

5. Uždėti baudą – skirti baudą

6. Užimti pareigas – eiti pareigas

7. Apspręsti pasirinkimą – nulemti pasirinkimą

8. Pakeisti išsireiškimą – pakeisti posakį

9. Atstatyti nepriklausomybę – atkurti nepriklausomybę

10. Talpinti pranešimą – paskelbti pranešimą

 (4,5 balo)

 6 užduotis. Ištaisykite kalbos kultūros klaidas, jų yra ne visuose sakiniuose.

1. Toks lygis pasiektas naujų technologijų dėka.

(Toks lygis pasiektas įdiegus / naudojant / pasitelkusnaujas technologijas.)

2. Ši bulvarinės spaudos numylėtinė švedė pagarsėjo savo romanu.

(Ši bulvarinės spaudos numylėtinė švedė išgarsėjo savo romanu.)

3. Esu įsitikinęs, jog tai, kad ši tema tokia nuvalkiota, slepia painiavą, jog mes iš tikrųjų nesuprantame mus neraminančių permainų.

(Esu įsitikinęs, jog tai, kad ši tema tokia nuvalkiota, slepia painiavą, jog mes iš tikrųjų nesuprantame mus jaudinančių permainų.)

4. Tik tikėjimas gali sukurti žmogui pilnavertį gyvenimą.

(Tik tikėjimas gali sukurti žmogui visavertį gyvenimą.)

5. Abu Senekos broliai savo mokslo metus buvo pašventę iškalbos meno teorijai ir praktikai.

(Abu Senekos broliai savo mokslo metus buvo  paskyrę iškalbos meno teorijai ir praktikai.)

6. Valstybė turėtų rūpintis žmonių charakterio grožiu, kurį nulemia jėgos ir saiko harmonija.

7. Jei turėtumėte nors vieną originalią idėją ar interpretaciją, gautųsi labai geras esė.

(Jei turėtumėte nors vieną originalią idėją ar interpretaciją, išeitų labai gera esė.)

8. Baigusi studijas Renata įgis humanitarinių mokslų bakalaurės laipsnį.

(Baigusi studijas Renata įgis humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį.)

9. Universiteto krepšininkai taip pat  sudalyvavo varžybose jas laimėdami.

(Universiteto krepšininkai taip pat dalyvavo varžybose ir  jas laimėjo.)

10. Žurnalistai kviečia politikus atviro pokalbio.

Komentaras. Mažai kas taisė 7 sakinyje pavartotą junginį „geras esė“.

Nekaitomi kitų kalbų kilmės daiktavardžiai su kirčiuotu galūniniu -ė lietuvių kalboje yra moteriškosios giminės (išskyrus kelias išimtis). Todėl gera esė.

Taip pat 8 sakinyje nedaug kas taisė žodį „bakalaurės“. Turėjo būti „bakalauro“.

Mokslo vardams, laipsniams ir pan. apibūdinti vartojami vyriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.:Profesorė dabar eina katedros vedėjo pareigas. Buvusiai ministrei pirmininkei suteiktas filosofijos garbės daktaro vardas. Absolventei Rutkutei įteiktas chemijos dėstytojo diplomas.Profesorė Dainienė turi habilituoto mokslų daktaro laipsnį.

(12 balų)

 

7. Parašykite, ką reiškia šie mirusiais laikomi ar senoviniai žodžiai:

Valkas (rogės)

Augyvė (motina, auklė, įsčia)

Varvas (lašas)

Špitolė (senelių prieglauda)

Zlastis (pyktis)

 

Komentaras. Buvo klystama įvardijant, kad valkas – klanas, balutė, duobė ir t. t. Tačiau klanas, balutė yra valka (ne valkas).

(2,5 balo)

 

(Iš viso 51 balas)

 

Rengiant užduotis naudotasi šiais šaltiniais:

Erika Rimkutė „Kalbos kultūros pratimai filosofams“. Nuoroda internete http://donelaitis.vdu.lt/lkk/pdf/Kalbos_kulturos_pratimai_filosofams.pdf

Janė Juzėnienė „Lietuvių kalbos užduočių komplektai“

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos interneto svetainė www.vlkk.lt

„Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“, 1993, Vilnius.

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata