Ignalinos rajono savivaldybė

Grožėkis, ilsėkis, pramogauk...
Biudžetinė įstaiga
Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina
Įstaigos kodas 2887 68350
Juridinių asmenų registras
Tel. (8 386) 52 096
El. paštas info@ignalina.lt
- NAUJIENOS -
2021.09.14
Skelbiama atranka į Dūkšto seniūnijos ūkvedžio pareigas

Ignalinos rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Dūkšto seniūnijos ūkvedžio, dirbančio pagal darbo sutartį (pareigybės grupė – kvalifikuotas darbuotojas,  pareigybės lygis – C), pareigas.


 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 4,6 iki 4,9, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą elektriko (elektromonterio) profesinę klasifikaciją;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir norminiais dokumentais, susijusiais su pareigų vykdymu;

3. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti ūkinius darbus;

5. turėti „B“, „C“ kategorijų vairuotojo pažymėjimą ir ne mažesnę kaip 2 metų vairavimo patirtį;

6. žinoti Kelių eismo taisykles;

7. išmanyti elektrotechnikos ir telemechanikos pagrindus, elektros apšvietimo tinklų aptarnavimo, remonto būdus ir priemones;

8. išmanyti bendrus pagrindinių apsaugos nuo srovės poveikio reikalavimus ir pirmosios pagalbos suteikimo tvarką;

9. išmanyti saugos darbe su elektros įrenginiais ir prietaisais reikalavimus, veikiančių elektros įrenginių ir prietaisų priežiūros tvarką;

10. išmanyti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos  reikalavimus.

Ūkvedžio funkcijos:

1. Prižiūri, kad būtų tinkamai saugomas ir eksploatuojamas savivaldybės arba savivaldybei patikėjimo teise, panaudos, paslaugos, nuomos ir kitomis sutartimis perduotas turtas, esantis seniūnijai priskirtoje teritorijoje.

2. Organizuoja bendrojo naudojimo teritorijų, gatvių, šaligatvių valymą ir priežiūrą bei gatvių ir kitų viešųjų vietų apšvietimą.

3. Organizuoja želdinių priežiūrą.

4. Pagal kompetenciją organizuoja kapinių priežiūrą.

5. Aprūpina darbininkus darbo įrankiais, darbo drabužiais ir valymo priemonėmis.

6. Kontroliuoja viešuosius darbus atliekančių darbininkų darbą.

7. Atsako už seniūnijos materialinių vertybių saugumą, vykdo jų panaudojimo kasmėnesinį nurašymą.

8. Atsako už seniūnijai priskirtų pastatų šilumos mazgą ir atlieka skaitiklių duomenų pateikimą.

9. Patikrina ir reguliuoja po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę.

10. Kiekvieną mėnesį atlieka elektros skaitiklių duomenų pateikimą.

11. Vairuoja priskirtas transporto priemones ir stebi jų techninę būklę.

12. Atlieka smulkius transporto priemonių remonto darbus.

13. Darbo metu laikosi darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei aplinkos apsaugos taisyklių reikalavimų.

14. Vykdo kitus seniūno pavedimus (viešųjų erdvių, vaikų žaidimų aikštelių, fontanų, tiltų, suoliukų priežiūros bei remonto darbus, gatvių sniego valymo, gatvių barstymo smėlio ir druskos mišiniu, pakelių, žaliųjų plotų mieste šienavimo darbus ir t. t.).

Pretendentų atrankos būdas: testas žodžiu (pokalbis).

Atrankos paskelbimo data 2021 m. rugsėjo 14 d.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje, adresuotą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui;

2. asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3. gyvenimo aprašymą;

4. dokumento, patvirtinančio teisę vairuoti „B“ ir „C“ kategorijų transporto priemones, kopijas.

Pretendentai dokumentus pateikia adresu: Ignalinos rajono savivaldybės administracija, Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, registruotu laišku arba elektroniniu paštu ilona.truchina@ignalina.lt. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną prieš pokalbį su pretendentu. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų po atrankos paskelbimo. Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendentų atitikties konkurso skelbime nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir prireikus patikslinti ar papildyti pateiktus dokumentus, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis tel. 8 606 80 911, el. p. antanas.sakalys@ignalina.lt, tel. 8 386 51828, el. p. ilona.truchina@ignalina.lt.  

 
Atgal   Spausdinti  
Naujienų prenumerata