*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Zarasuose aptarti funkcinės zonos planai ir  ateities darbai

Zarasuose aptarti funkcinės zonos planai ir  ateities darbai

Praėjusių metų pabaigoje Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino  savivaldybių merai pasirašė sutartį, kuria suformuota Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijomis apibrėžta funkcinė zona. Jos tikslas – sudaryti palankesnes galimybes savivaldybėms bendradarbiauti, spręsti regiono problemas, bendrai įgyvendinti projektus, siekiant sukurti patrauklią infrastruktūrą ir palankią socialinę-ekonominę regiono aplinką. Įsteigtos Visagino, Ignalinos ir Zarasų rajonų savivaldybių teritorijomis apibrėžtos funkcinės zonos strategija bus integruota į Utenos regiono plėtros planą. 

Zarasuose  įvyko šios funkcinės zonos savivaldybių merų, merų pavaduotojų, administracijos  direktorių pasitarimas. Jame ir aptarta tolimesnė šios funkcinės zonos veikla, perspektyva ir ateities vizijos.

Pasitarimo metu buvo konstatuota, kad šiose savivaldybėse jau vyko diskusijos dėl šios zonos krypčių nustatymo.  Diskusijų metu buvo identifikuojamos pagrindinės funkcinės zonos savivaldybių plėtros problemos, nustatytos galimos funkcinės zonos plėtros kryptys bei pagrindiniai veiksmai, sudarantys galimybes efektyviai spręsti regiono plėtros problemas.

Pasitarimo metu buvo pasiūlytos pagrindinės funkcinės zonos plėtros kryptys:

  1. Investicinės aplinkos patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimas;
  2. Turizmo ir rekreacijos infrastruktūros prieinamumo gerinimas;
  3. Viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimas (socialinės, švietimo, sveikatos paslaugos);
  4. Tvaraus, integruoto mobilumo užtikrinimas.

Investicinės aplinkos patrauklumo ir ekonominio potencialo didinimo krypties didinimą pasirinko Visagino savivaldybę.  Ši kryptis siejama su palankiu sąlygų privačių investicijų pritraukimui, panaudojant turimas ir formuojant naujas ekonomines plėtros teritorijas, gerinant verslo aplinką, siekiant kurti naujas geresnės kokybės darbo vietas, plėtoti aukštą pridėtinę vertę kuriančius verslus.

Ignalinos rajono savivaldybė pasirinko antrąją kryptį „Turizmo ir rekreacijos infrastruktūros prieinamumo gerinimas". Ši kryptis numato turizmo ir rekreacijos  viešosios infrastruktūros modernizavimą bei kūrimą, patrauklumo vietinėse ir užsienio rinkose didinimą, ekonominės plėtros funkcinėje zonoje didinimą. Ignaliniečių pasirinkta kryptimi dirbs ir zarasiškiai. Jie taip pat pasirinko viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės užtikrinimo (socialinės, švietimo, sveikatos paslaugos) kryptį. Įgyvendindama šią kryptį rajono Savivaldybė pritrauks investicijas į reikiamą infrastruktūrą bei efektyvų ir tvarų viešosios infrastruktūros valdymą ir naudojimą, teikiant kokybiškas, inovatyvias, kompleksines paslaugas.

Visos funkcinės zonos savivaldybės  numato įgyvendinti tvaraus integruoto mobilumo užtikrinimo kryptį. Ji yra siejama su efektyvesniu funkcinės zonos teritorijų junglumu, užtikrinant   geresnį darbo vietų pasiekiamumą, transporto taršos mažinimą, didinant eismo saugumą.

Pasitarimo dalyviai aktyviai ir nuodugniai diskutavo apie šias kryptis, jų įgyvendinimą ir reikalingumą.

Buvo nuspręsta, kad konkretūs investiciniai veiksmai ir projektai bus numatomi rengiant  Ignalinos, Zarasų rajonų ir Visagino  savivaldybių teritorijomis apibrėžtos funkcinės teritorijos zonos strategiją.

Zarasų rajono savivaldybės informacija ir nuotrauka

 

Naujieną paskelbė Lina Kovalevskienė,

tel. (8 386) 51824, mob. 8 656 70424

el.p. lina.kovalevskiene@ignalina.lt