*alt_site_homepage_image* Ignalinos rajono savivaldybė
Paieška
*alt_site_homepage_image*
lt
en
Facebook Instagram

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu Nr .AI-103 įsakymu ,,Dėl Būsto pritaikymo neįgaliesiems tvarkos aprašo patvirtinimo”, organizuoja būsto pritaikymą negalią turintiems asmenims.

Būstas pritaikomas neįgaliajam, kuriam  teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis; specialusis techninės pagalbos priemonių – bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlio, vaikštynių, ramentų ir pan. poreikis; specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios (Tarptautinių ligų klasifikacijos 10 versijos Australijos modifikacijos sistemos F kodas).   

Būsto pritaikymas neįgaliesiems vaikams su sunkia negalia 

Ignalinos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“, organizuoja būsto pritaikymą šeimoms, auginančioms vaikus su sunkia negalia.

Būstas pritaikomas neįgaliajam vaikui, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka, yra nustatytas sunkus neįgalumo lygis. Būsto pritaikymas apima gyvenamosios aplinkos pritaikymą, saugos priemonių įrengimą bei esant vaiko sensorinės sistemos sutrikimams, judėjimo, regos ar klausos sutrikimus gali būti perkamos priemonės nurodytos priemonių sąraše, jei jos nenurodytos Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos apraše arba jei šių priemonių nesuteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras. 

2020 m. pritaikyta  neįgaliesiems -1 būstas. Panaudota - 10014,16 Eur.

Vaikams su sunkia negalia – 1 būstas. Panaudota-5627, 00Eur.